Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2022 činí průměrná měsíční mzda 38 911 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2022 byl stanoven ve výši 19 455,50 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která po celý kalendářní měsíc je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Částku v nové výši 2 627 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února.

 

Pojistné OBZP a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se též zvyšuje minimální pojistné u OBZP a zaměstnanců. Na základě nařízení vlády č. 1091/2021 Sb., je s účinností od 1. ledna 2022 zvýšena na 16 200 Kč, což znamená zvýšení uvedených částek na 2 187 Kč měsíčně.

Splatnost pojistného pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce.

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje také částka pojistného za tzv. státní pojištěnce. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2022 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 14 570 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 967 Kč

 

Všechny aktuality