Výše pojistného v roce 2024

Osoby samostatně výdělečně činné

Od 1. 1. 2024 dochází na základě zvýšení minimálního měsíčního vyměřovacího základu na částku 21 983,50 Kč ke zvýšení minimální měsíční zálohy na pojistné. 

Minimální měsíční záloha se zvyšuje z původních 2 722 Kč na 2 968 Kč.

Zálohu ve výši 2 968 Kč musí poprvé za leden 2024 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 968 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Na základě zvýšení minimální mzdy z částky 17 300 Kč na částku 18 900 Kč se zvyšuje pro OBZP v roce 2024 pojistné z dosavadních 2 336 Kč na 2 552 Kč. 

Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Zaměstnavatelé

Na základě zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění na 2 552 Kč.

Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2024, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2024.

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2024 se mění také platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát.  Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2024 činí měsíční pojistné částku ve výši 2 085 Kč. 

Všechny aktuality