Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje výsledek voleb členů Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ vyhlášených dne 6. 1. 2022 a uskutečněných ve dnech 5. – 7. 4. 2022. 

Za členy Správní rady ZPŠ, ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ, byli zvoleni:

  • Ing. Tomáš Kubín
  • Mgr. Ing. Ondřej Kočí
  • Mgr. Lukáš Krejčí
  • Peter Podprocký, MSc.
  • Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.

 

Za členy Dozorčí rady ZPŠ, ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ, byli zvoleni:

  • Ing. Martina Janebová Ciencialová
  • JUDr. David Kavan
  • Ing. Štěpán Lacina

 

Podepsaný dokument s výsledkem voleb naleznete zde

Všechny aktuality