Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ v roce 2023

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje výsledek voleb členů Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ vyhlášených dne 12. 12. 2022 a uskutečněných ve dnech 14. – 16. 3. 2023. Výsledek voleb stanovila Ústřední volební komise ZPŠ a byl notářsky ověřen.

Za členy Dozorčí rady ZPŠ, ve skupině zaměstnanců a OBZP, byli zvoleni:

  • Jaroslav Povšík
  • Ivona Fajčíková
  • Eva Řeháková

 

Za členy Správní rady ZPŠ, ve skupině zaměstnanců a OBZP, byli zvoleni:

  • Martin Lustyk
  • Miloš Kovář
  • Jaromír Kobrle
  • Josef Zmrhal
  • Jana Sajdlová

 

Náhradníky členů Správní rady ZPŠ, ve skupině zaměstnanců a OBZP, se stali:

  • Helena Rulcová
  • Kamila Mensingerová

 

Podepsaný dokument s výsledkem voleb naleznete zde. 

Všechny aktuality