Za rok 2021 vyplatila ZPŠ 11,5 mil. Kč za přeplatky za léky

Jednou z agend, kterou ZPŠ zajišťuje pro své pojištěnce je vyplácení tzv. nadlimitů. Tedy, stručně řečeno, peněz, které pojištěnci zaplatí nad tzv. ochranný limit při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 

Za rok 2021 se jednalo o 10 321 pojištěnců a souhrnnou částku 11,5 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 to je o 1,4 mil. Kč více a počet pojištěnců, kterých se to týkalo, narostl o 1 084.

Dominantní část, celkem 82 %, představují senioři ve věku nad 70 let s ochranným limitem 500 Kč.

Pro konkrétního pojištěnce, který má na vrácení peněz ze zákona nárok, je nejpodstatnější, že nemusí naši pojišťovnu o nic žádat. Nejprve je mu zaslán informační dopis s detailními údaji a následuje výplata peněz. Pro ještě větší komfort pojištěnců je žádoucí, aby Ti, kteří si zatím nechávají peníze posílat složenkou, nám sdělili číslo účtu, na který je možné tyto finance posílat.

Naši pojištěnci si mohou i velmi snadno a přehledně průběžně kontrolovat výši započitatelných poplatků za léky, které jim jsou po překročení ochranného limitu vráceny, a to díky aplikaci Karta mého srdce. Pokud ještě nejsou do ní zaregistrováni, je to snadné. Stačí si Kartu mého srdce zdarma aktivovat a tato funkce, a spousta dalších, je jim ihned k dispozici, a to i v mobilní verzi na tzv. chytrých telefonech či tabletech. Více informací ke Kartě mého srdce je k dispozici  zde.

Všechny aktuality