Za rok 2023 ZPŠ vrátila 15,8 mil. Kč na doplatcích za léky

V zákonem stanoveném termínu proběhlo vyhodnocení 4. čtvrtletí u tzv. nadlimitů, tj. finančních prostředků, které pojištěnci ZPŠ zaplatili při úhradě léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec ochranného limitu. 

Za zmíněné poslední čtvrtletí roku 2023 jim ZPŠ vyplatila téměř 5,4 mil. Kč. 

Souhrnná statistika za celý rok 2023 v této agendě představuje 15,8 mil. Kč, vyplacených 10 441 pojištěncům. Oproti roku 2022, kdy šlo o 12,9 mil. Kč se, tedy jedná o nárůst o skoro 3 mil. Kč. 

I za rok 2023 byla dominantní kategorií skupina seniorů ve věku nad 70 let s ochranným limitem 500 Kč. Tentokrát šlo o 80 % ze všech pojištěnců ZPŠ, kterých se nadlimity týkaly. 

Pro pojištence je důležité, že si nemusí nic sami hlídat a vše za ně zařídíme. Poté, co obdrží informační dopis s detailními údaji, následuje výplata peněz, na které mají nárok. Zde je ideální, aby nám sdělili číslo účtu, na které je možné jim tyto finance posílat. 

Pojištěnci, kteří mají zájem o průběžnou kontrolu jejich započitatelných doplatků k tomu mají k dispozici perfektního pomocníka, našeho elektronického průvodce zdravím pojištěnce, aplikaci Karta mého srdce

Pokud do ní ještě nejsou zaregistrováni, je to jednoduché. Stačí si Kartu mého srdce zdarma aktivovat, např. i pomocí služby Bank ID, a tato funkce, a kromě ní i spousta dalších, je jim následně, zpravidla do druhého dne, k dispozici.  

Chcete čerpat všechny výhody ZPŠ a jste u jiné zdravotní pojišťovny? Přidejte se k nám! Registrace je snadná a můžete ji provést v pár krocích online nebo osobně na některém z našich pracovišť, a to do  31. 3. 2024. 

Ucelený přehled toho, co Vám ZPŠ nabízí, najdete na www.pojistovnamehosrdce.cz.

 

Všechny aktuality