Za rok 2023 ZPŠ vynaložila více než 23,5 mil. Kč na léčbu epilepsie

Světový den epilepsie, tzv. Purple day připadá na 26. 3.  V případě epilepsie (starším českým názvem padoucnice) se jedná o neurologické onemocnění, kterým trpí cca 50 mil. lidí na celém světě. V České republice může jít až o 100 000 osob. V zásadě ale nejde o jednu nemoc, ale celou skupinu neurologických poruch a syndromů, které mají různý průběh a příčiny. Společný je pro ně vnější projev v podobě náhodných záchvatů, ke kterým dochází v důsledku abnormální (příliš četné, silné nebo synchronizované) aktivity nervových buněk (neuronů) v mozku. Zjednodušeně řešeno jde v případě epileptického záchvatu o elektrický výboj, který dočasně ovlivní mozkové funkce (myšlení, paměť, hybnost nebo smyslové vnímání). 

Pro stanovení diagnózy epilepsie dochází zpravidla tehdy, když u téže osoby dojde ke dvěma či více epileptickým záchvatům. Zde je důležité také zmínit, že byť jde o onemocnění mozku, nejde o psychické onemocnění. 

Onemocnění epilepsií se může projevit v kterémkoliv věku, nicméně nejčastěji to je v dětství či ve stáří.  V dětství je to nejčastěji v důsledku vrozené genetické dispozice. U dospělých jde pak o příčiny tzv. získané, např. o následek nádorů, stavů po cévních mozkových příhodách, úrazech či důsledek alkoholismu.

Co se týče léčby, tak převažuje použití tzv. antiepileptik, tedy léků, které snižují dráždivost nervových buněk a umožňují tak normální činnost mozku. Velmi důležité je pro pacienty s touto diagnózou dodržování správné životosprávy. V některých případech se využívá i chirurgické řešení. 

V případě ZPŠ se jedná o ustálený počet, přibližně 1 000 pojištěnců s tímto onemocněním. Co se týče nákladů, zde však dochází k postupnému nárůstu a za rok 2023 se jednalo o více než 23,5 mil. Kč, vydaných převážně za léky a výkony související s léčbou epilepsie. Detailní údaje za uplynulých 5 let jsou uvedeny v přiložené tabulce. 

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

Náklady v Kč

16 135 521

18 211 953

20 482 913

20 544 302

23 544 959

Počet léčených pojištěnců

1 009

994

1 019

988

1 035

 

 

 

Všechny aktuality