Zajímavé příspěvky ZPŠ na dietní stravování

Dodržování přísné a celoživotní diety při onemocněním celiakií či některých jiných diagnózách, které vyžadují specifickou formu stravování není jednoduché a bohužel ani nikterak levné. Ekonomická stránka této diagnózy navíc v současné době podstatně se zvyšujících cen potravin nabývá ještě větší důležitosti.

 

ZPŠ si je vědoma důležitosti podpory této skupiny pacientů a v našich zdravotních programech, hrazených z finančních prostředků Fondu prevence, má příspěvek pro ně již řadu let pevné místo.

 

V letošním roce tak mohou naši pojištěnci čerpat příspěvek do 4 000 Kč, který je určený na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním při bezlepkové dietě, a také na dietu při fenylketonurii či některých specifických diagnózách (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny).

 

Pro pojištěnce, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou tzv. nízkobílkovinovou dietu máme k dispozici příspěvek dokonce až do 10 000 Kč.

 

Oba zmíněné příspěvky nejsou omezeny věkem pojištěnce.

 

„Co do výše se navíc jedná o jedny z nejvyšších příspěvků, který můžete nalézt mezi bohatou nabídkou našich zdravotních programů,“ upozorňuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

 

V posledních 5 letech ZPŠ za 2 094 příspěvků pro celiaky a fenylketonuriky vydala více než 8,3 mil. Kč. V roce 2020 byl tento program doplněn o možnost čerpání příspěvku i na nízkobílkovinou dietu. Pro rok 2023 zvažujeme opět úpravu, a to ve smyslu navýšení těchto příspěvků v souvislosti s plánovaným finančním posílením Fondu prevence.   

Všechny aktuality