Základní zdravotní doporučení k onemocnění COVID-19

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění – zvýšenou teplotu nad 37,2° C, bolesti na hrudi, v krku, bolesti hlavy, svalů, kloubů nebo kašel nebo pokud jste pobýval/a v místech s osobou s prokázaným onemocněním na COVID-19, či v oblasti, která byla vyhlášená jako riziková pro šíření infekce COVID-19, řiďte se prosím, těmito doporučeními:

 

  1. Nejdříve telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se na dalším postupu.
  2. Nechoďte, prosím, do nemocnice, ani do ordinace lékaře bez vyzvání.
  3. V případě nezbytné návštěvy nemocnice přicházejte pouze přes urgentní příjmy (dětí nebo dospělých, vstupy od příjezdu sanitních vozů). Neprocházejte zbytečně jinými částmi nemocnic.

 

Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost, bolesti na hrudi), ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů:

  1. Kontaktujte místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a svůj pobyt v rizikové oblasti konzultujte s pracovníky epidemiologického oddělení.

 

Onemocnění COVID-19 probíhá podobně jako chřipkové onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů (u většiny lehký průběh, u části pacientů těžší).

Je důležité dodržovat respirační hygienu, hygienu rukou a řídit se pokyny zdravotníků.

 

Všechny důležité informace najdete na webu Státního zdravotního ústavu a také na jednotlivých hygienických stanicích (v Praze to jsou pobočky Hygienické stanice Hlavního města Prahy)

Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 je v provozu denně od 9 do 21 hodin. Zde je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií koronaviru.

 

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve Vašem okolí. 

Všechny aktuality