Zaměstnanecká pojišťovna Škoda obhájila certifikát kvality dle normy ISO

Zaměstnanecké pojišťovně Škoda (ZPŠ) se podařilo znovu obhájit certifikát jakosti podle normy ISO 9001:2015 na další období tj. do září 2020, který stvrzuje, že služby poskytované ZPŠ vyhovují přísným měřítkům kvality. Zároveň to lze chápat jako ocenění dlouhodobé kvalitní práce všech zaměstnanců ZPŠ.

Vlastní obhájení tohoto certifikátu obnáší jednak každoroční kontrolní audit a především recertifikační audit, který se koná jednou za tři roky a proběhl právě nyní. V rámci tohoto auditu byly kromě pracovišť jednotlivých odborů přímo v sídle ZPŠ v Mladé Boleslavi kontrolovány také pobočky v Rychnově nad Kněžnou a Vrchlabí, kontaktní místo v Nymburce a některá z pracovišť firem, spolupracujících se ZPŠ.      

Systém managementu jakosti ZPŠ využívá již 12 let a za tuto dobu významně přispěl k průběžnému zlepšování poskytovaných služeb.

Všechny aktuality