Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vyplatí svým pojištěncům přeplatky za léky za první čtvrtletí roku 2021

Za 1. čtvrtletí letošního roku se tzv. vratky, tedy finance, které pojištěnci zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu týkají 2 651 pojištěnců, kterým Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) vrátí 1,2 mil. Kč. Za 1. čtvrtletí loňského roku se jednalo o 1,1 mil. Kč a za celý rok 2020 vrátila ZPŠ svým 9 414 pojištěncům celkem 10,1 mil. Kč.

Nejvyšší částka k vyplacení jednomu pojištěnci za 1. čtvrtletí roku 2021 dosáhla 11 729 Kč.

Naprostou většinu pojištěnců, kterým jsou tyto prostředky vypláceny, tvoří senioři nad 70 let s ochranným limitem v částce 500 Kč. V případě údajů za 1. čtvrtletí roku 2021 se jednalo o 91,3 % z celkového počtu pojištěnců, kterým jsou přeplatky za léky vraceny.

Již od loňského roku je účinná legislativní novela, která snížila ochranný limit na 500 Kč také pro invalidní důchodce. Za 1. čtvrtletí roku 2021 se jedná o 44 pojištěnců ZPŠ a částku 35 731 Kč.

Je třeba zdůraznit, že pro pojištěnce, který má na zmíněné vrácení peněz ze zákona nárok, nepředstavuje tato záležitost naprosto žádnou zátěž a nemusí naši pojišťovnu o nic žádat. Celý proces probíhá v rámci informačního systému ZPŠ a vlastní vyúčtování započitatelných doplatků je založeno na podkladech zaslaných jednotlivými lékárnami a číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR. To zjednodušeně řečeno znamená, že ne vše, co pojištěnec zaplatí v lékárně, je do příslušného ochranného limitu započítáno.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit překročí, je vždy zaslán informační dopis s detailními údaji a vlastní výplata je následně provedena na bankovní účet konkrétního pojištěnce, případně prostřednictvím složenky. 

Průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, které jim jsou po překročení ochranného limitu vraceny, mohou pojištěnci provádět v elektronické aplikaci Karta mého srdce.

ZPŠ se problematikou lékové politiky, a především její bezpečnosti a racionalizace zabývá intenzivně již řadu let. Tyto dlouholeté zkušenosti byly zúročeny při tvorbě Karty mého srdce, která kromě zmíněného sledování započitatelných doplatků zahrnuje také funkce, jejichž prostřednictvím může být pojištěnec upozorněn na některé souvislosti spojené s užíváním léčiv. Zejména na případné lékové interakce, nebo na možnosti finančně výhodnějších alternativ užívaných léků. Kromě toho může Karta mého srdce snížit i riziko užívání prošlých léků.

Stačí si tedy Kartu mého srdce zcela zdarma aktivovat a tyto funkce a řada dalších Vám jsou k dispozici i v mobilní verzi na tzv. chytrých telefonech či tabletech. Více informací naleznete zde.

Všechny aktuality