Změna v očkování proti pneumokokovým infekcím

u skupiny osob umístěných v LDN, obyvatel domovů pro seniory a chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem:

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny obdržely informaci od společnosti Sanofi Pasteur o ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23. Z tohoto důvodu lze tuto očkovací látku aplikovat pouze do ukončení expirace nebo vyčerpání zásob. Nadále bude k dispozici pro očkování proti pneumokokovým infekcím konjugovaná očkovací látka 0149868 PREVENAR 13.

V rámci pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím pojištěnců patřících do skupiny osob stanovené podle ust. § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem:

osob umístěných v LDN, osob (obyvatel) umístěných v domovech pro seniory, osob (chronicky nemocných obyvatel) umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem,

po uplynutí expirace nebo vyčerpání zásob očkovací látky PNEUMO 23, bude z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13.

V případech provedení pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců patřících do vyjmenovaných skupin vykáže poskytovatel výkon 02105 (v zařízeních lůžkové péče PZS vykáže k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace) a kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.

Všechny aktuality