Změna v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2019

S účinností od 1. 1. 2019 dochází na základě  zvýšení minimální mzdy ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech kategorií plátců.

 

Minimální pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč, z toho minimální pojistné za zaměstnance činí 1 803 Kč.

 

Platba pojistného u OSVČ

Minimální měsíční výše zálohy u OSVČ se pro rok 2019 zvýší  na 2 208 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna zaplatit již za měsíc leden, tzn. do 8. 2. 2019.

 

Platba pojistného u OBZP

Od 1. ledna 2019 se pojistné, které musí platit OBZP, zvyšuje na 1 803 Kč měsíčně.

 

 

 

Všechny aktuality