ZPŠ byla spolupořadatelem prvního mladoboleslavského „Dne zdraví pro muže“

“Den zdraví pro muže”, uskutečněný v sobotu 4. 11. ve Vzdělávacím centru Na Karmeli, byl po dosavadních třech „Dnech zdraví pro ženy“ určitou premiérou, nicméně premiérou velmi vydařenou.

Stejně jako březnový termín “Dne zdraví pro ženy” není náhodný a je navázán na Mezinárodní den žen, má i listopadový termín akce pro muže svůj důvod. Vychází to z vazby na tzv. Movember, tj., každoroční listopadovou celosvětovou kampaň, upozorňující na důležitost mužského zdraví, zejména na problém rakoviny prostaty
a varlat.

Akci, kterou pořádala Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ), Oblastní (Klaudiánova) nemocnice Mladá Boleslav, firma Škoda Auto a Nadační fond Škoda, zahájili společně s moderátorem Romanem Duškem ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA a předseda představenstva Oblastní (Klaudiánovy) nemocnice
JUDr. Ladislav Řípa.

Pro návštěvníky akce zde bylo k dispozici mnoho velmi zajímavých aktivit, počínaje stánkem ZPŠ s informacemi o bohaté nabídce dominantní zdravotní pojišťovny na Mladoboleslavsku, přes měření tlaku a cukru v krvi, zjišťování krevních skupin, měření laktátu po jízdě na rotopedu, vyšetření chodidel na podoskopu či možnost vyzkoušet si speciální váhu na zjišťování profilu tuku a svaloviny.

Neméně důležitá byla informační složka, která zahrnovala např. možnost dozvědět se detaily o darování kostní dřeně nebo o samovyšetření, jakožto součásti prevence onkologických onemocnění.

Souběžně mohli početní účastníci akce absolvovat některou z řady zajímavých přednášek, které pro ně pořadatelé uchystali.

Jejich blok odstartovalo vystoupení výživového poradce Petra Havlíčka. Poté následovala přednáška urologa mladoboleslavské nemocnice, doktora Michaela Jirsy k prevenci karcinomu prostaty, pan Jiří Škvrna, zakladatel otužileckého klubu v Mladé Boleslavi, přispěl k tématu mužského zdraví radami „jak na otužování“ a paní Kateřina Stillerová se zaměřila na zdravý pohyb.

Ti účastníci, kteří si prostřednictvím QR kódu na plakátu k akci dopředu rezervovali místo, si mohli vyzkoušet, co obnáší kruhový trénink, vedený profesionálním trenérem a nechyběla ani soutěž „Poměř svaly s ostatními a vyhraj“, složená ze čtyř disciplín, která probíhala po celou dobu akce a jejíž výsledek byl vyhlášen na jejím konci.

Akce měla i charitativní rozměr, a to díky křestu kalendáře „Movember 2024“, jehož autorem byl boleslavský fotograf Jaroslav Soukup. Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře bude věnován Nadačnímu fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ.

Poděkování za spolupráci patří i organizaci LOONO a Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Mladá Boleslav.

Všechny aktuality