ZPŠ a elektronická preskripce

Jak vypadají statistiky prvního roku předepisování léčiv elektronickou cestou v případě ZPŠ? Na tuto otázku zná odpověď zástupce ředitelky ZPŠ a ředitel odboru organizace a informačního systému ZPŠ Ing. Zdeněk Vitásek, MBA.

„Aktuální stav je 86 % receptů předepisovaných elektronicky. Pokud toto celkové číslo blíže analyzujeme dle jednotlivých skupin předepisujících, tak v případě nemocničních lékařů se jedná o 81 %, u ambulantních lékařů 84 % a u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, tedy lékařů, se kterými běžný pojištěnec přichází do styku asi nejčastěji je tato hodnota na úrovni 88 %,“ uvedl Ing. Vitásek, MBA.

Dle jeho dalšího vyjádření se tedy nepotvrdily „černé scénáře“, které byly diskutovány před ostrým spuštěním systému e-receptu.

Ing. Vitásek, MBA dodal, že ZPŠ byla první zdravotní pojišťovnou, která komunikuje s Centrálním uložištěm elektronických receptů nepřetržitě od roku 2011.

Všechny aktuality