ZPŠ je opět nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v ČR

Naše zdravotní pojišťovna obstála v letošním ročníku projektu „Zdravotní pojišťovna roku", pořádaném nezávislou neziskovou organizací  HealthCare Institute na výbornou.

Ve čtyřech dílčích kategoriích, konkrétně dle hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic, ambulantních lékařů, finančního zdraví a preventivních programů pro děti a dorost se ZPŠ stala vítězem. V absolutním pořadí získala díky tomu druhé místo, stala se tak zároveň nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou roku 2019 a navázala na výborné výsledky z předešlých ročníků tohoto projektu. 

Všechna tato ocenění převzala osobně ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA na slavnostním vyhlášení v pražském Hotelu Clarion, které je již tradičně součástí velké odborné konference „Efektivní nemocnice“, letos s podtitulem „Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“.

„Jsem velmi ráda, že služby poskytované naší zdravotní pojišťovnou jsou vysoce hodnoceny v rámci nezávislého porovnání. Navíc je toto hodnocení prováděno z řady úhlů pohledu a především těmi, kteří pro nás jsou hlavními partnery tj. vedení nemocnic, samotní lékaři a také pojištěnci. Zároveň pro nás představuje určitou výzvu a závazek udržovat tuto pomyslnou laťku poskytovaných služeb na co nejvyšší úrovni. Velké poděkování patří všem zaměstnancům ZPŠ, díky nimž jsme takto pozitivně vnímáni,“ uvedla ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA bezprostředně po vyhlášení letošních výsledků.    

Všechny aktuality