ZPŠ myslí i na péči o duševní zdraví

Pandemie koronaviru, která vyzkoušela odolnost zdravotních systémů prakticky po celém světě, měla s ohledem na svoji závažnost i délku také nezanedbatelný vliv na psychiku. Pro nikoho z nás nebylo vůbec lehké se vyrovnat se zcela novou situací, která se objevila zcela náhle a minimálně zpočátku nebylo prakticky možné předvídat její další vývoj.

„Péče o duševní rovnováhu je nepochybně důležitá v každé době, ale pandemie koronaviru tuto stránku péče o zdraví ještě více zdůraznila, “ konstatuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA a doplňuje, že mezi zdravotní programy hrazené z prostředků Fondu prevence byl příspěvek na podporu duševního zdraví zařazen v roce 2021 a pro rok 2022 došlo k navýšení jeho hodnoty.

Aktuálně našim pojištěncům přispíváme až 2 000 Kč, přičemž se jedná o příspěvek, který není omezen věkem či pohlavím pojištěnce a lze jej čerpat po doložení absolvování psychologického či psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie. Příspěvek samozřejmě není možné čerpat na výkony, hrazené běžně z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Všechny aktuality