ZPŠ nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR dle ambulantních lékařů

 

Přes veškeré obtíže, vyvolané letošní epidemiologickou situací proběhla on-line formou tradiční odborná konference „Efektivní nemocnice“, jejíž součástí je již šestým rokem také vyhlášení výsledků projektu „Zdravotní pojišťovna roku“.

I letošní ročník lze považovat za úspěšný, neboť ZPŠ obhájila své vítězství v kategorii hodnocení z pohledu ambulantních lékařů a jednalo se tak o třetí vítězství v řadě v této kategorii.

V dalších vyhlašovaných kategoriích, tj. z pohledu ředitelů nemocnic, finančního zdraví a dle pojištěnců, se ZPŠ umístila shodně na 2. místě.

V absolutním pořadí tyto výsledky dílčích kategorií přinesly také výborné 2. místo, což znamená, že ZPŠ je opět nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou roku 2020.  

Cenu pro ZPŠ převzal za velmi přísně nastavených hygienických opatření zástupce ředitelky a ředitel odboru organizace a informačního systému ZPŠ, Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, a to v pražském Hotelu Clarion, odkud byla letošní konference vysílána. Při převzetí tohoto ocenění zdůraznil, že považuje za velmi cenné, že ZPŠ jako nejlepší zdravotní pojišťovnu hodnotil právě segment s největším počtem poskytovatelů. Poděkoval také všem, kteří dali ZPŠ svůj hlas, a také HealthCare Institute za organizaci projektu „Zdravotní pojišťovna roku“ a celé konference.

„Ocenění je samozřejmě velmi příjemné a je to zásluha všech mých spolupracovníků, za což jim velmi děkuji, obzvláště v současné nelehké situaci,“ zhodnotila letošní výsledky ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

 

 

Získané certifikáty:

Ambulantní lékaři 1. místo

Absolutní vítěz 2. místo

Pojištěnci 2. místo

Ředitelé nemocnic 2. místo

Finanční zdraví 2. místo

 

 

Všechny aktuality