ZPŠ obhájila certifikaci kvality dle normy ISO 9001

Již od roku 2005 se ZPŠ systematicky věnuje problematice řízení kvality svých služeb. Ve zmíněném roce totiž poprvé získala certifikát kvality dle normy ISO 9001. Pro jeho udržení a obhájení podstupuje každý rok kontrolní audit a každé tři roky audit recertifikační.

Základní motivací pro tento náročný proces je potřeba udržet na vysoké úrovni a dále ještě zlepšovat kvalitu služeb, které ZPŠ již více než 30 let zajišťuje pro všechny své klienty, tj. pojištěnce, plátce pojistného a poskytovatele zdravotních služeb.

Na letošní rok připadl audit recertifikační, který byl ukončen 6. 11. Ten se kromě pracovišť v sídle ZPŠ týkal také poboček a kontaktních míst, které ZPŠ provozuje a velmi důkladně prověřil celou řadu činností ZPŠ jak jednotlivě, tak v jejich vzájemné provázanosti. „Skutečnost, že ZPŠ opět obhájila certifikaci ISO 9001 je především oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců a patří jim za to velké poděkování,“ sdělila ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Audit dle normy ISO 9001 poskytuje naší zdravotní pojišťovně velmi důležitou zpětnou vazbu
pro zkvalitňování poskytovaných služeb. Jeho cenné poznatky přenesené do každodenní praxe
se následně zprostředkovaně promítají např. do externího hodnocení zdravotních pojišťoven, projektu „Zdravotní pojišťovna roku“, za nímž stojí nezávislá organizace HealthCare Institute, a ve kterém ZPŠ již třikrát (za roky 2017, 2021 a 2022) získala titul absolutního vítěze, a také do zvýšeného zájmu pojištěnců o přechod k ZPŠ, který jsme zaznamenali v druhém přestupním období tohoto roku.

Všechny aktuality