ZPŠ obstála při veřejnosprávní kontrole MZ ČR a MF ČR

Na konci ledna tohoto roku byla ukončena veřejnosprávní kontrola provedená v ZPŠ, stejně jako u ostatních zdravotních pojišťoven zástupci MZ ČR a MF ČR. Závěry z této kontroly zveřejněné na internetových stránkách obou ministerstev jsou v poměrně krátkém časovém odstupu od vyhodnocení ZPŠ jako „Zdravotní pojišťovny roku 2017“ dalším pozitivním hodnocením činnosti naší pojišťovny vysloveným ze strany nezávislé autority.

Tiskovou zprávu k výsledku veřejnosprávní kontroly MZ ČR a MF ČR naleznete zde.

Všechny aktuality