ZPŠ podpořila zajímavý pilotní projekt

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byla opět u velmi zajímavého projektu, když v rámci svých zdravotních programů v roce 2018 podpořila screeningový program výdutí aorty, jehož hlavním garantem byl primář chirurgického oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Jaroslav Toušek ve spolupráci s praktickým lékařem MUDr. Igorem Karenem.

Byť se jednalo „pouze“ o pilotní projekt, provedený na užším vzorku pojištěnců ZPŠ, jeho výsledky byly velice zajímavé. Ze 158 účastníků screeningu (mužů ve věku 65 – 79 let) byla u celkem 18 z nich zjištěna rozšířená aorta, což je stav, vyžadující další sledování v cévní či angiologické ambulanci mladoboleslavské nemocnice.

Přínos tohoto projektu spočívá ve včasném odhalení tohoto rizikového faktoru. Bližší představu o závažnosti stavu, kdy má člověk rozšířenou aortu, podávají jasně hovořící statistiky. U osob s tímto postižením totiž hrozí prasknutí této velké cévy. Tato náhlá příhoda poté končí většinou tragicky, tedy smrtí, a to až v 80 % případů! Na 100 000 obyvatel v ČR je zjištěna tato diagnóza asi u 20 až 76 pacientů ročně a cca ¾ osob bohužel zemře ještě před tím, než jsou dopraveni do nemocnice.

To, že se ZPŠ podílela na tomto konkrétním projektu, není náhodné a je pouze jedním z mnoha dílků dlouhodobé úzké spolupráce s lékaři v regionech jejího působení. ZPŠ tuto strategii prosazuje již od samého začátku své činnosti, kdy již v roce 1993 přišla se zdravotním programem screeningu kolorektálního karcinomu, který se následně stal celostátním preventivním programem hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jednou ze součástí celonárodního projektu tzv. adresného zvaní na preventivní vyšetření.

Všechny aktuality