ZPŠ podporuje péči o diabetiky a prevenci diabetu

Statistiky týkající se diabetu bohužel nejsou příliš pozitivní. Pokud vybereme několik údajů, které se týkají přímo ČR, tak lze zmínit např. cca milion osob, které dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) touto nemocí trpí či skutečnost, že se v roce 2022 jednalo o 6. nejčastější příčinu úmrtí (z dat Českého statistického úřadu).

U příležitosti Světového dne diabetu, který dle data narození Fredericka Bantinga, kanadského lékaře, jednoho z objevitelů léčebných schopností inzulínu, připadá na 14. 11. bychom rádi zmínili několik základních bodů, které souvisí s možnou prevencí (u tzv. diabetu 2. typu) tohoto, bohužel velmi rozšířeného, civilizačního onemocnění, a také aktivity, kterými ZPŠ přispívá k léčbě a prevenci diabetu.

Základem je dodržování zdravého životního stylu prostřednictvím vyvážené stravy a dostatečné a pravidelně vykonávané (ideálně 3–6x týdně po dobu 30–45 min.) fyzické aktivity, která bude odpovídající věku, fyzické kondici a případným onemocněním konkrétního jedince. Pokud bychom měli zmínit, které pohybové aktivity jsou doporučované, jsou to obvykle ty, které pro člověka neznamenají žádné přehnané vstupní výdaje. Jde totiž například o svižnější chůzi, plavání, běh či jízdu na kole. Klíč k tomu, abychom se diabetu 2. typu buď vyhnuli nebo jeho následky alespoň zmírnili máme tedy i ve svých rukou.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v rámci své hlavní činnosti pochopitelně standardně hradí léčbu diabetu. Současně podporuje i prevenci, např. formou příspěvků na sport u všech věkových kategorií pojištěnců, 50% slevou na cvičení v Rekondičním centru FB Fit v Mladé Boleslavi, a také příspěvkem na nutriční poradenství ve výši 1 000 Kč, který bude pro rok 2024 navýšen na 2 000 Kč a nově jej bude možné využít také na absolvování online programu pro management diabetu 1. typu.  Pro pojištěnce ve věku do 18 let, kterým již byl diabetes diagnostikován, nabízíme příspěvek ve výši 5 000 Kč. Ten je možné čerpat na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu.

 

Všechny aktuality