ZPŠ podporuje prevenci hepatitidy

Již od roku 2010 je 28. červenec stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Světový den hepatitidy. Je třeba si uvědomit, že jde o velmi závažné onemocnění jater, se kterým se například v loňském roce léčilo 363 pojištěnců ZPŠ a náklady na jejich léčbu dosáhly částky 15,8 mil. Kč.

ZPŠ se dlouhodobě snaží být aktivní v prevenci tohoto onemocnění a má ve své široké nabídce zdravotních programů příspěvek na očkování proti hepatitidě (žloutence). Pro letošní rok je ve výši 800 Kč. Od roku 2010 tuto možnost získání příspěvku využilo 1 674 pojištěnců ZPŠ, kterým bylo vyplaceno zhruba 1,5 mil. Kč.

Získání příspěvku je velmi jednoduché. Stačí vyplnit formulář žádosti o příspěvek na zdravotní programy, přiložit doklad o zaplacení očkování a odevzdat tyto podklady osobně na některé z našich poboček nebo kontaktních míst či je zaslat poštou.

Všechny příspěvky (nejen na očkování proti hepatitidě) mohou naši pojištěnci čerpat průběžně během celého roku, nejpozději však do 11. 12. 2020.

Všechny aktuality