ZPŠ a prevence nádorových onemocnění

Velmi důležitou a z našeho pohledu nepostradatelnou součástí nabídky zdravotních programů ZPŠ, hrazených z Fondu prevence, jsou programy zaměřené na včasné odhalování závažných onemocnění.

V souvislosti s letošním „Českým dnem proti rakovině“ bychom chtěli zdůraznit a připomenout zejména ty, které jsou zaměřeny na včasné zjištění nádorových onemocnění, což v případě naší zdravotní pojišťovny představuje prevence karcinomu prsu, karcinomu prostaty, kolorektálního karcinomu, nádorů v dutině břišní a ledvin nebo prevenci melanomu, doplněnou ještě v rámci tzv. zlepšených služeb příspěvkem na vyšetření digitálním dermatoskopem, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

O správnosti cesty, na kterou se ZPŠ v této oblasti vydala již téměř před 30 lety, tedy v době svého vzniku, svědčí například to, že jsme v řadě zdravotních programů byli průkopníky, např. u prevence kolorektálního karcinomu, který byl prvním zdravotním program ZPŠ, a který je dnes celostátním programem zařazeným mj. i do tzv. adresného zvaní.

Nezanedbatelnou skutečností s pozitivním vlivem do budoucna je nepochybně to, že dle našich statistik ani v tzv. „covidových“ letech naši pojištěnci nerezignovali na tyto preventivní aktivity a čerpali je v úrovni srovnatelné s předchozími obdobími.

Preventivní aktivity zaměřené na prevenci nádorových onemocnění připomínáme vždy i na akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme, a to například formou spolupráce s organizací Loono či vyšetřováním kožních znamének v rámci Dnů zdraví. 

Kromě všech již zmíněných aktivit pojištěncům také zasíláme adresně dopisy upozorňující na možnost bezplatných preventivních prohlídek a zdůrazňující, že by lidé ani v dnešní složité době neměli na prevenci zapomínat.

Bližší informace, co vše naše pojišťovna nabízí v rámci zdravotních programů najdete zde.

Všechny aktuality