ZPŠ se stala absolutně nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR za rok 2022

V tradičním místě konání, vysočanském Clarion Congress Hotelu, se ve dnech 29.-30. 11. 2022 konala konference “Efektivní nemocnice”, jejíž součástí je vždy v první den také vyhlášení výsledků projektu “Zdravotní pojišťovna roku”.

Od roku 2015, kdy byly pojišťovny hodnoceny z pohledu ředitelů nemocnic, ambulantních lékařů a pojištěnců se tento projekt, realizovaný nezávislou organizací HealthCare Institute, postupně rozvíjel a v případě letošního ročníku bylo hodnoceno již celkem 7 dílčích kategorií, konkrétně z pohledu:

  • online komunikace zdravotních pojišťoven,
  • kybernetické bezpečnosti,
  • finančního zdraví,
  • ambulantních lékařů,
  • preventivních programů,
  • ředitelů nemocnic,
  • pojištěnců.

Vrcholem vyhlášení výsledků byla samozřejmě kategorie “Absolutní vítěz”, která byla založená na výsledcích hodnocení pojištěnců, ředitelů nemocnic, finančního zdraví a preventivních programů.

ZPŠ letošní výsledky přinesly především obhajobu celkového vítězství z loňska. Kromě vítězství v absolutním hodnocení ovládla ZPŠ ještě dvě dílčí kategorie, konkrétně hodnocení dle finančního zdraví a dle ambulantních lékařů (zde se jednalo již o páté vítězství v řadě).

Ocenění převzal za ZPŠ Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, zástupce ředitelky ZPŠ a ředitel odboru organizace a informačního systému ZPŠ, který při předávání cen uvedl že vítězství za finanční zdraví ukazuje kvalitní přípravu pojišťovny na nynější nelehkou ekonomickou situaci a zdůraznil, že výsledky ZPŠ v tomto projektu jsou zcela nepochybně významným oceněním každodenní práce všech zaměstnanců, kterým patří velké poděkování, a současně je absolutní vítězství krásným dárkem k 30. výročí vzniku ZPŠ.

Všechny aktuality