ZPŠ vrací přeplatky za léky za 2. čtvrtletí

Srpen je jedním z měsíců, kdy ZPŠ vrací v souladu s platnou legislativou svým pojištěncům finance, které zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu.

Za 2. čtvrtletí roku 2021 se to týká 5 098 pojištěnců, kterým bude vyplaceno celkem 2,8 mil. Kč. Průměrná vratka na jednoho pojištěnce činí 554 Kč a nejvyšší částka k vyplacení jednomu pojištěnci za 2. čtvrtletí roku 2021 dosáhla 10 334 Kč.

Drtivou většinu pojištěnců, kterým jsou tyto prostředky vypláceny, tvoří senioři nad 70 let s ochranným limitem v částce 500 Kč. V případě údajů za 2. čtvrtletí roku 2021 jde o 85 % z celkového počtu pojištěnců, kterým jsou přeplatky za léky vraceny.

Obdobný ochranný limit platí od loňského roku i pro invalidní důchodce a za 2. čtvrtletí roku 2021 se jedná o 103 pojištěnců ZPŠ a celkovou částku 66 546 Kč.

Pro pojištěnce, kterých se to týká je důležité, že to pro ně nepředstavuje vůbec žádnou zátěž a nemusí naši pojišťovnu o nic žádat. Celý proces probíhá v rámci informačního systému ZPŠ a základem pro něj jsou podklady zaslané jednotlivými lékárnami, a také číselník Ministerstva zdravotnictví ČR. Zde je důležitá jedna poznámka. Ne vše, co pojištěnec zaplatí v lékárně, je do ochranného limitu započítáno.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit v příslušném čtvrtletí překročí, je nejprve zaslán dopis, obsahující detailní informace a vyplacení financí, na které mají nárok, je poté realizováno převážně na účet, případně prostřednictvím složenky. 

Pokud mají naši pojištěnci zájem o průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, mohou ji provádět prostřednictvím elektronické aplikace Karta mého srdce.

Tato aplikace dokáže také upozornit na některé souvislosti spojené s užíváním léčiv, konkrétně na případné lékové interakce či možnosti finančně výhodnějších alternativ užívaných léků. Informace obsažené v Kartě mého srdce mohou pomoci i snížit riziko užívání prošlých léků.

Aby měl pojištěnec ZPŠ k dispozici tyto, ale i řadu dalších, často naprosto unikátních funkcí, stačí velmi málo. Zcela zdarma si Kartu mého srdce aktivovat. Více informací je k dispozici zde.

Pokud nejste pojištěncem ZPŠ není nic jednoduššího než se k naší pojišťovně zaregistrovat, a to třeba i online. Můžete tak učinit do 30. 9. 2021 a naším pojištěncem se pak stáváte k 1. 1. 2022. Změnu pojišťovny pak jen stačí nahlásit svému zaměstnavateli a lékařům, které navštěvujete.

Více o tom, co ZPŠ nabízí, najdete na www.pojistovnamehosrdce.cz.

Všechny aktuality