ZPŠ vrací přeplatky za léky za 2. čtvrtletí

Srpen je jedním z měsíců, kdy ZPŠ vrací v souladu s platnou legislativou finance, které pojištěnci zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu. Za 2. čtvrtletí roku 2020 se to týká 4 521 pojištěnců. Průměrná vratka na jednoho pojištěnce činí 541 Kč.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit v příslušném čtvrtletí překročí, je nejprve zaslán dopis s detailními informacemi a vlastní výplata je poté realizována převážně na účet konkrétního pojištěnce, případně prostřednictvím složenky.  

Pro pojištěnce samotného to nepředstavuje naprosto žádnou zátěž, nemusí o nic žádat či cokoliv dokládat. Celá procedura probíhá v rámci informačního systému ZPŠ a je vázána na údaje sdělené jednotlivými lékárnami.

Průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, které jim jsou po překročení ochranného limitu vraceny, mohou pojištěnci provádět v elektronické aplikaci Karta mého srdce.

ZPŠ se problematikou lékové politiky, a především její bezpečnosti a racionalizace zabývá intenzivně již řadu let. Tyto dlouholeté zkušenosti byly zúročeny právě při tvorbě Karty mého srdce, která kromě sledování započitatelných doplatků zahrnuje funkce, jejichž prostřednictvím může být pojištěnec upozorněn na některé souvislosti spojené s užíváním léčiv. Zejména na případné lékové interakce, nebo na možnosti finančně výhodnějších alternativ užívaných léků. Kromě toho může Karta mého srdce snížit i riziko užívání prošlých léků.

Stačí si tedy Kartu mého srdce zcela zdarma aktivovat a tyto funkce a řada dalších Vám jsou k dispozici i v mobilní verzi na tzv. chytrých telefonech či tabletech. Více informací naleznete zde.

 

Všechny aktuality