ZPŠ vyplácí přeplatky za léky za 3. čtvrtletí roku 2023

Čtvrtletní vyplácení přeplatků za léky, které pojištěnci zaplatí nad tzv. ochranný limit je pravidelnou agendou, uloženou ZPŠ zákonem.

Za 3. čtvrtletí tohoto roku se jedná o 6 950 pojištěnců, kterým ZPŠ vyplatí celkem 5 mil. Kč. V časovém srovnání se jedná o poměrně velký nárůst, neboť za stejné období roku 2022 šlo o 5 838 pojištěnců a 4 mil. Kč.

Nejvyšší částka uhrazená jednomu pojištěnci nyní činí 11 308 Kč.  

I tentokrát převažují senioři nad 70 let s ochranným limitem 500 Kč, kteří tvoří více než 80 % z pojištěnců, kterým jsou určeny přeplatky za 3. čtvrtletí.

Je nutné zdůraznit, že naše pojištěnce tato záležitost ničím nezatíží. Celý proces zajišťujeme my. Pojištěnec nejprve obdrží dopis se všemi důležitými informacemi a následuje samotná výplata peněz. Tu se snažíme v maximální možné míře provádět převodem na účet. Pro tento účel vyzýváme ve zmíněném informačním dopise pojištěnce, kteří nám zatím nesdělili číslo účtu, aby tak učinili a nemuseli řešit vyzvedávaní peněz přes složenku, což je spojené s cestou na poštu.

Pojištěncům v této souvislosti nabízíme ještě další komfort. Pokud mají aktivovanou aplikaci Karta mého srdce, mohou si v ní průběžně kontrolovat výši započitatelných poplatků za léky, které jim jsou při překročení ochranného limitu vráceny.

Pokud tedy jste pojištěnci ZPŠ, nemáte Kartu mého srdce aktivovánu a tato funkcionalita Vás zaujala, neváhejte a registrujte se do ní. Je to velmi prosté a je pro to možné využít i službu BankID. Získáte tak „elektronického průvodce zdravím“, doslova nabitého mnoha užitečnými funkcemi.  

Pokud zatím nejste pojištěncem ZPŠ, není nic snazšího než se k naší pojišťovně zaregistrovat, což lze i online. Můžete tak učinit v nejbližším přestupním období, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 a naším pojištěncem se stanete k 1. 7. 2024. Změnu pojišťovny je pak nezbytné nahlásit svému zaměstnavateli a lékařům, které navštěvujete.

Kompletní přehled toho, co Vám ZPŠ nabízí, najdete na www.pojistovnamehosrdce.cz.

Všechny aktuality