ZPŠ vyplácí přeplatky za léky za první čtvrtletí roku 2023

Z vyhodnocení údajů za 1. čtvrtletí roku 2023 vyplynulo, že za toto období se přeplatky za léky týkají celkem 2 295 pojištěnců, kterým ZPŠ vrátí celkem 1,5 mil. Kč.

Oproti stejnému období loňského roku je to o cca 200 000 Kč více. Narostl i počet pojištěnců, kterým ZPŠ tyto finance vrací, téměř o 300 osob.

Pokud se Vás tato záležitost týká, je nutné vědět, že pro Vás osobně to nepředstavuje žádnou administrativní zátěž. Není tedy nutné si např. shromažďovat účtenky a následně žádat ZPŠ o proplacení. Celý proces totiž probíhá v rámci informačního systému ZPŠ a vlastní vyúčtování započitatelných doplatků je založeno na podkladech zaslaných jednotlivými lékárnami a číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit překročí, je za příslušné čtvrtletí vždy nejprve zaslán informační dopis s detailními údaji a vlastní výplata je následně provedena na bankovní účet (ze strany ZPŠ jde upřednostňovaný způsob), případně prostřednictvím složenky. 

Pro případnou průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, které jsou po překročení ochranného limitu vraceny, je pojištěncům ZPŠ k dispozici jedna z funkcionalit bezplatné elektronické aplikace Karta mého srdce. Pokud jste našimi pojištěnci a ještě nejste jejími uživateli, neváhejte. Její aktivace je snadná (nově lze využít i tzv. bankovní identitu - Bank ID) a po zaregistrování Vám je k dispozici celá řada velmi užitečných funkcionalit spojených s Vaším zdravím. Více informací o Kartě mého srdce naleznete zde.

Všechny aktuality