ZPŠ vyplatila svým pojištěncům za rok 2020 více než 10 mil. Kč za přeplatky za léky

Výplata tzv. nadlimitů, tedy financí, které pojištěnci ZPŠ zaplatili při úhradě léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu, se za rok 2020 týkala celkem 9 205 pojištěnců, kterým bylo v souhrnu vyplaceno celkem 10,1 mil. Kč. Oproti roku 2019 to bylo ve finančním vyjádření téměř o 1 mil. Kč více a počet pojištěnců, kterým byly tyto finanční prostředky vyplaceny, se zvýšil o 620.  

Téměř 82 % z této skupiny pojištěnců tvoří senioři ve věku nad 70 let (s ochranným limitem 500 Kč).

Nejvyšší částka, která byla v rámci této agendy vyplacena jednomu konkrétnímu pojištěnci v průběhu roku 2020, dosáhla sumy 23 139 Kč.

Pro pojištěnce, který má na vrácení peněz ze zákona nárok, nepředstavuje tato záležitost vůbec žádnou zátěž a nemusí naši pojišťovnu o nic žádat. Celý proces probíhá v rámci informačního systému ZPŠ a vlastní vyúčtování započitatelných doplatků je založeno na podkladech zaslaných jednotlivými lékárnami a číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR. To zjednodušeně řečeno v praxi znamená, že ne vše, co pojištěnec zaplatí v lékárně, je do příslušného ochranného limitu započítáno.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit překročí, je vždy zaslán informační dopis s detailními údaji a vlastní výplata je následně provedena na bankovní účet konkrétního pojištěnce, případně prostřednictvím složenky.  

Všechny aktuality