Způsob a termíny předání přehledu OSVČ

Vážení klienti,

v souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje ZPŠ podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu  3. srpna 2020.

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději 3. srpna 2020
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2020 a přehled za rok 2019 musí podat nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)
  • ostatní OSVČ musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)

I nadále Vás s ohledem na Vaše zdraví i zdraví našich pracovníků žádáme o využití možnosti bezkontaktního předložení přehledu OSVČ:

  1. Vyplněný a podepsaný Přehled OSVČ, můžete naskenovat a poslat na elektronickou  podatelnu ZPŠ zpskoda@zpskoda.cz jako obecné podání (není potřeba elektronický podpis).
  2. Vyplněný přehled můžete zaslat do datové schránky ZPŠ.
  3. Vyplněný přehled může podat pomocí Portálu ZP.
  4. Přehled OSVČ také lze zaslat poštou.

Další informace budeme průběžně aktualizovat na základě informací, které nám budou sděleny ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Sledujte proto, prosím, naše webové stránky.

Všechny aktuality