Datum předložení Přehledu OSVČ

Za rok 2019 musí všechny OSVČ podat přehled příjmů a výdajů OSVČ nejpozději do 3. srpna 2020.

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání.

S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v době epidemie COVID-19 upravuje termín pro podání přehledu za rok 2019 novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Aktuálně platné posunutí lhůty pro podání daňového přiznání do 18. srpna neznamená možnost odkladu podání Přehledu OSVČ.

 

Zde najdete Přehledy OSVČ

Všechny aktuality