Informace k očkování proti onemocnění COVID-19

Nejzásadnější a průběžně aktualizované informace k problematice očkování proti onemocnění COVID-19, obsahující rovněž odpovědi na nejfrekventovanější dotazy, jsou k dispozici prostřednictvím webu Ministerstva zdravotnictví České republiky. K dispozici je zde i Strategie očkování proti COVID-19 v České republice, kterou se řídí všechny zainteresované subjekty, tedy i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (i ostatní zdravotní pojišťovny působící v ČR) zajišťuje stejně jako v případě dalších typů očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění jeho úhradu. V souvislosti s tím, bylo ze strany Zaměstnanecké pojišťovny Škoda vydáno a zveřejněno příslušné Organizační opatření, určené poskytovatelům zdravotních služeb, které řeší vykazování a úhradu tohoto očkování.

Všechny aktuality