Informace

Autor: Markéta Hlaváčková

Mimořádné opatření k testování antigenními a RT-PCR testy 

aktualizace k 1. 11. 2021

 

Plošné testování antigenními testy

Plošné dobrovolné testování občanů antigenními testy, které začalo loni 16. prosince a mělo skončit 15. ledna 2021 bude na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 1. 2021 pokračovat i po 15. lednu, a to do odvolání.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 12. 2020 bylo nařízeno všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (AOC) s účinností od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které o to projeví zájem a jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Vyšetření se tedy bude provádět na žádost pojištěnce, který se musí prokázat průkazem pojištěnce, nebo náhradním dokladem, v intervalu nejvýše jedenkrát za 5 dní. Vyšetření se bude primárně provádět v AOC, která vznikla a postupně vznikají ve státem garantované síti odběrových center a odběrových míst pro laboratorní testování pro přímý průkaz koronaviru - viz seznam zde. Testovací místa

Vedle AOC budou antigenní testování provádět (a ZPŠ jim vyšetření, včetně testu, bude hradit), nepovinně, podle zájmu a dispozic, také smluvní poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb, tedy praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Informaci, zda konkrétní zdravotnické zařízení testuje, resp. ho můžete navštívit a kdy, zjistíte přímým dotazem na konkrétního lékaře.


Informace k distančnímu poskytování zdravotních služeb

Aktuální verze

Příloha výkon 09557


Organizační opatření Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 

 

Organizační opatření COVID 19 verze 02/07/2021 - PCR screeningové testování


Organizační opatření COVID 19 verze 10/03/2021 - monoklární látky


Organizační opatření COVID 19 verze 01/09/2021 - antigenní testování


Organizační opatření COVID 19 verze 03/03/2021 - podmínky zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb


Organizační opatření COVID 19 verze 18/01/2021 - testování laboratoře


Organizační opatření COVID 19 verze 01/09/2021 - v souvislosti s vakcinací

Příloha č.1


Organizační opatření COVID 19 verze 01/02/2021 - pro poskytovatele dlouhodobé péče odb. 9F9, 9H9; poskytovatele domací péče odb. 925, 926 a poskytovatele sociálních služeb

Příloha seznam PZS


Organizační opatření COVID 19 verze 18/01/2021 - pro poskytovatele lůžkové péče: následná péče, dlouhodobá péče a pracoviště zvláštní ambulantní péče


Organizační opatření COVID 19 verze 15/02/2021 - pro poskytovatele zdravotních služeb


Informace k vykazování kódu 01543

  • Výkon je možné vykazovat pouze v odbornostech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a v nelůžkových zařízeních v odbornosti gynekologie a porodnictví.
  • Výkon se vykazuje s frekvencí 1/1 den bez omezení věku.
  • Výkon je možné vykazovat pouze s kódem klinického vyšetření či při klinickém vyšetření, majícím charakter komplexního, cíleného, kontrolního či konsiliárního vyšetření. Je možné jej vykazovat zároveň s výkony preventivní prohlídky a očkování.
  • Pokud je tento výkon vykázán při klinickém vyšetření, které je součástí kapitace, vykazuje se samostatně.
  • Vždy je nutný záznam do zdravotnické dokumentace tak, aby bylo zřejmé, že klinické vyšetření bylo provedeno.
  • Tento výkon není možné vykazovat zároveň s výkonem telefonické konzultace či výkonem minimálního kontaktu s pacientem či s výkony ošetřovatelskými.

Předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Dle §13 odst.1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. prosince 2019 č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. platí, že na recept v listinné podobě lze předepsat od 1. června 2020 pouze 1 druh léčivého přípravku.
Dále §5 téže vyhlášky uvádí opakovací recept pouze u elektronického receptu, nelze tedy od 1.6.2020 vystavit recept v listinné podobě jako opakovací.