karta mého srdce

Jak zřídit kartu mého srdce

Jsme rádi, že jste se rozhodli zřídit účet Karta mého srdce. Níže najdete postup, jak registraci provést. Karta mého srdce je určena všem pojištěncům ZPŠ a rodiče mohou požádat o zpřístupnění účtů svých dětí a mít tak všechny informace na jednom místě. 

Uzavření smlouvy osobně na pracovišti ZPŠ

Na některém z našich pracovišť uzavřete smlouvu o zřízení účtu. Pokud chcete urychlit proces registrace, je možné předem vyplnit Žádost o zpřístupnění služeb portálu. (Nový klient, Přihlašování pomocí SMS). Po vyplnění údajů si stačí poznamenat ID klienta nebo si protokol vytisknout a přinést jej k registraci. V řádu několika pracovních dnů od podepsání smlouvy Vám pak bude účet Karta mého srdce zpřístupněn a lze jej aktivně využívat (zpravidla do 48 hodin).

K aktivaci účtu je potřeba:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • e-mailová adresa,
  • mobilní telefon, na který Vám budou zasílány SMS s přístupovým kódem,
  • rodný list dítěte, pokud chcete zřídit přístup k datům svých nezletilých dětí,
  • ID klienta v případě, že jste žádost na Portálu ZP předvyplnili.

Přístup přes certifikát Portálu zdravotních pojišťoven

Pokud máte zřízen přístup do Portálu ZP, lze se do účtu Karta mého srdce přihlásit za pomocí certifikátu, bez potřeby návštěvy ZPŠ. Přihlašování certifikátem je náročnější a je zapotřebí vyšší technické zdatnosti. Mimo jiné je nutné si certifikát obnovovat. Ti, kteří se i přesto chtějí přihlašovat ke Kartě mého srdce certifikátem, odkazujeme na návod Jak se stát uživatelem Portálu ZP.

Krok 1

  • Pro vstup přejděte na: www.kartamehosrdce.cz.
  • Klikněte na tlačítko „Přihlásit se certifikátem”.

Krok 2

  • Pro potvrzení certifikátu klikněte na tlačítko „Ano". Jestliže máte certifikát na čipové kartě nebo jiném zařízení, zadejte PIN či heslo.
  • Vyčkejte až bude aplikace zcela přístupná.

Přístup přes Národní bod pro identifikaci a autentizace takzvanou Identitou občana (NIA)

Pokud máte zřízenu některou ze služeb pro zaručené ověření totožnosti pro přístup k on-line službám veřejné správy, můžete ji využít i pro přístup k účtu Karta mého srdce.

Na www.kartamehosrdce.cz se přihlásíte přes NIA. Pokud jste již dříve používali KMS s přihlášením pomocí SMS, je potřeba změnit způsob přihlašování přes Výběr způsobu přihlášení - Přihlásit se přes NIA. Po prvním použití NIA počkáte na zřízení či spárování konta. O nastavení pak budete informováni e-mailem.

Více informací o zřízení klíče k elektronickým službám se dozvíte na www.identitaobcana.cz

Po prvním přihlášení do účtu Karta mého srdce si můžete stáhnout do svého telefonu mobilní aplikaci Karta mého srdce.

Přístup přes Bankovní identitu (Bank ID)

Stačí na adrese www.kartamehosrdce.cz kliknout na tlačítko "Přihlásit se přes Bank ID". Pokud jste již dříve používali KMS s přihlášením pomocí SMS, je potřeba změnit způsob přihlašování přes Výběr způsobu přihlášení - Přihlásit se přes Bank ID. Po prvním použití Bank ID počkáte na zřízení či spárování konta. O nastavení oprávnění budete informováni e-mailem a přístup Vám bude umožněn obvykle do 24 hodin od jeho obdržení.

chci se stát pojištěncem

Nejste naším pojištěncem?

Přidejte se k nám!

Často kladené dotazy

Po jaké době od návštěvy lékaře uvidím v Kartě mého srdce vykázanou péči?

Záleží na tom, kdy zdravotnické zařízení tuto péči vyúčtuje na zdravotní pojišťovnu. Zpravidla to bývá do 3 měsíců, ale může to být i později. Například lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice) účtují vzhledem k vyšším administrativním úkonům v delších časových intervalech. Naproti tomu lékárny účtují obvykle v intervalech kratších než 3 měsíce.

karta mého srdce

Stáhnout aplikaci Karta mého srdce

Naše aplikace je dostupná pro mobilní zařízení na těchto platformách: