Nebojte se onkologické prevence a využijte pro to preventivní programy ZPŠ

Na 4. únor připadá Světový den boje proti rakovině, iniciativa Mezinárodní unie proti rakovině (UICC). Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) se již od svého vzniku, tedy více než 30 let, zabývá screeningem onkologických onemocnění. Jako první v České republice tak zaváděla preventivní programy, které se později staly celoplošně zavedenými screeningovými programy a začaly se hradit i ze Základních fondů ostatních zdravotních pojišťoven. Jako příklad je možné uvést screening kolorektálního karcinomu, který měli pojištěnci ZPŠ možnost využít již od roku 1993 a byla to příslovečná první vlaštovka v rámci prevence v ČR, kterou ZPŠ tehdy spustila ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a.s. a její odborovou organizace pod záštitou renomovaných odborníků nebo screening karcinomu prsu.

Ve spolupráci s praktickými lékaři, ambulantními specialisty a se smluvními nemocnicemi nabízí ZPŠ aktuálně preventivní programy, které zatím nejsou běžně hrazené pojištěncům (vůbec či ne ve všech věkových skupinách), přesto však mají pro včasný záchyt onkologických onemocnění velký význam. Jedná se o aktivity v oblasti prevence karcinomu prostaty, prsu, kolorekta, melanomu nebo o screening novotvarů v dutině břišní pomocí ultrazvukového vyšetření.

V roce 2022 bylo ZPŠ vykázáno celkem 10 624 výkonů výše zmíněných typů preventivních vyšetření, při kterých bylo zjištěno 761 pozitivních nálezu a mohla tak u nich být většinou zavčasu zahájena léčba.

Z Fondu prevence ZPŠ, který je pro financování těchto aktivit určen, bylo v roce 2022 uhrazeno přes 2 mil. Kč (oproti roku 2021 se jedná o nárůst o 8,8 %) a na rok má ZPŠ na tyto preventivní aktivity vyčleněno téměř 2,8 mil. Kč.

Kompletní přehled preventivních (zdravotních) programů ZPŠ na rok 2023, které obsahují i výše zmíněné programy onkologické prevence naleznete zde. 

Všechny aktuality