Zdravotní programy 2023

Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Zdravotní programy 2023 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.  Podat žádost a čerpat příspěvky můžete od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023. Nově příspěvky proplácíme pouze bezhotovostně a žádost je možné zaslat spolu s potřebnými doklady i elektronicky.

Doklady nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného kalendářního roku! 


Příspěvky pro maminku a novorozence

Pro nastávající maminky máme v programu připraveno k čerpání přes 5 000 Kč pro zdraví maminky i miminka. Po narození děťátka si k nám můžete přijít pro krásné dárky v hodnotě přes 2 500 Kč. 


Příspěvky pro děti a mládež

Získejte příspěvek až 700 Kč na sportovní aktivity nebo 700 Kč na dentální hygienu. 


Příspěvky pro ženy a muže

Získejte příspěvek až 500 Kč na sportovní aktivity pro dospělé. Seniorům nabízíme 500 Kč na pohybové aktivity či na pomůcky pro trénování paměti. Můžete čerpat například i 200 Kč na dentální hygienu. 


Příspěvky na očkování

Z našich programů přispíváme také na preventivní očkování. Využijte např. 400 Kč na chřipku, 800 Kč na hepatitidu, až 2 100 Kč na klíšťovou encefalitidu, až 3 600 Kč na meningokoka či rotavirové infekce a další. 


Příspěvky pro dárce krve

Velice si vážíme lidí, kteří nezištně pomáhají ostatním. Proto rádi podporujeme dárce krve a kostní dřeně. Pro jejich zdraví máme připraveny až 4 000 Kč a pro dárce kostní dřeně až 10 000 Kč na ozdravný pobyt. Pro dárce máme také léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění na 30 dní zdarma.