Formulář pro oznamování porušení práva Unie

Autor: Martin Vaněk

Whistleblowing

Formulář naleznete zde

Na výše uvedené stránce (VIAVIS) můžete zcela anonymně nahlásit podezření z protiprávního jednání na pracovišti, jako je např. vyhrožování, sexuální obtěžování, zpronevěra, zneužití osobních údajů, manipulace s veřejnými zakázkami, legalizace výnosů z trestné činnosti atd. Při zaslání oznámení prostřednictvím těchto stránek nezjišťujeme, kdo jste a z jakého zařízení formulář vyplňujete, ale s čím Vám můžeme pomoci, co Vás tíží a co potřebujete vyřešit.

Tato forma podání splňuje veškeré požadavky na důvěrnost oznámení. Přístup k tomuto oznámení mají výhradně příslušné osoby, které o něm zachovávají mlčenlivost v souladu se Směrnicí.

Další možnosti oznamování

Další způsob oznamování je možný prostřednictvím e-mailové schránky whistleblowing@zpskoda.cz, telefonního čísla 326 579 079, nebo písemně s označením „Porušení práva Unie“ (prostřednictvím provozovatelů doručovacích služeb) na adresu: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302/5, Mladá Boleslav 293 01

Pokud využijete možnost podání oznámení prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo písemně, Vaše oznámení musí obsahovat níže uvedené informace

 • druh (oblast) protiprávního jednání, které chcete nahlásit,
 • kdy k protiprávnímu jednání došlo nebo docházelo – uveďte datum a čas, příp. období,
 • místo, kde k protiprávnímu jednání došlo,
 • osobu podezřelou z protiprávního jednání,
 • způsob, jakým došlo k protiprávnímu jednání,
 • podrobnosti o dalších krocích, které jste v souvislosti s podezřelým jednáním učinili,
 • odhad způsobené škody,
 • komu, kdy a jakým způsobem bylo ještě protiprávní jednání oznámeno,
 • dokumentaci k protiprávnímu jednání v libovolné podobě, pokud ji máte    k dispozici; pokud
  k dokumentaci nemáte přístup, ale víte, že existuje, uveďte alespoň o jaký typ dokumentace se jedná a kde je uložena.

V současné době také existuje možnost nahlásit podezření z protiprávního jednání externě
a to přímo Ministerstvu spravedlnosti České republiky, které může přijímat, poskytovat zpětnou vazbu a sledovat případy oznamovaní protiprávního jednání a předávat Vaše oznámení příslušným institucím, orgánům nebo agenturám EU.