ozdravné pobyty

Ozdravné pobyty

Základní informace o postup proplacení příspěvku

Zdravotní programy 2024 jsou speciální podpůrné programy pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Vyčerpat příspěvky můžete od 1. 2. 2024 do 29. 11. 2024. Doklad o jejich čerpání pak nesmí být starší než 3 měsíce. Žádost o proplacení příspěvku a další informace najdete níže.

Žádost o příspěvek Podmínky proplacení

Lázeňský pobyt

Ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně

Podmínky a čerpání:

na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských zařízení dle výběru a po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2024

Věk
Bez omezení
Pohlaví
muži i ženy
Příspěvek
do 10 000 Kč
Ozdravný pobyt u moře

Ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest

Podmínky a čerpání:

na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2024; pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář; na doporučení pediatra nebo specialisty

Věk
do 19 let
Pohlaví
děti a mládež
Příspěvek
do 1 000 Kč
Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou

Podmínky a čerpání:

na ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2024; pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem; na doporučení pediatra nebo specialisty

Věk
do 19 let
Pohlaví
děti a mládež
Příspěvek
do 5 000 Kč