Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Žádost o příspěvek ze zdravotního programu

Základní přehled o podání žádosti

 • Žádat můžete od 1.2.2024 do 29. 11. 2024.
 • Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného kalendářního roku!
 • Při proplácení je věk brán podle data narození.
 • Žádost s doklady můžete poslat e-mailem, datovou schránkou, portálem ZP nebo poštou.
 • Proplácíme pouze bezhotovostně na váš účet.
 • Příspěvky jsou jednorázové a musí se vyčerpat najednou. Výjimku tvoří pouze moderní léčebné metody, podpora péče o duševní zdraví a některá očkování (například klíšťová encefalitida nebo meningokok).

Podrobné pokyny pro podání žádosti

Podat žádost a čerpat příspěvky můžete od 1. 2. 2024 do 29. 11. 2024.

U očkování, moderních léčebných metod, prvotrimestrálního screeningu, vyšetření NIPT, plastové sádry, paruky po aktivní onkologické léčbě, rovnátek a dárcovství krve provedených v listopadu a prosinci 2024 a dětí narozených v listopadu a prosinci 2024, se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 20.1. 2025.

Finanční příspěvky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale ZPŠ je hradí z Fondu prevence. Příspěvky není možné nárokovat ze zákona. ZPŠ si vyhrazuje právo na změnu Zdravotních programů v průběhu roku 2024.

Na vyřízení Žádosti o příspěvek na zdravotní programy 2024 má ZPŠ standardně 30 dní.

Jaké jsou podmínky získání příspěvku?

 • Vyplnění formuláře (Pro správné fungování elektronického formuláře je nutné si ho nejprve stáhnout do Vašeho zařízení a až poté začít vyplňovat.)
 • Odevzdání vlastnoručně podepsané žádosti spolu s potřebnými dokumenty (doklad o zaplacení).
 • Nezapomeňte, že je možné podat jednu žádost na více příspěvků, ale pouze na jedno rodné číslo.
 • Aby mohl být příspěvek proplacený, je taktéž potřeba uvést bankovní spojení. Příspěvky proplácíme POUZE bezhotovostně na vámi uvedený bankovní účet.
 • Příspěvky jsou jednorázové a musí se vyčerpat najednou. Částky není možné sčítávat do maximální výše příspěvku. Výjimku tvoří pouze moderní léčebné metody, podpora péče o duševní zdraví a některá očkování (například klíšťová encefalitida nebo meningokok).

Jak má vypadat doklad o zaplacení?

 • K žádosti přiložte prokazatelný doklad o zaplacení ne starší než 3 měsíce od data vystavení (vyjma příspěvků pro maminky a dárce krve, kde může být platnost během celého roku). Doklad musí být vystaven vždy v daném kalendářním roce (tedy od 1. 1. 2024 do 29*. 11. resp. ve vybraných případech do 31. 12. 2024). ZPŠ si vyhrazuje právo na jejich zpětnou kontrolu, a to do 3 měsíců od data doručení do ZPŠ.
 • Dokladem o zaplacení může být pokladní doklad, paragon, potvrzení, faktura.
  • Potvrzení a pokladní doklad musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, částku, datum zaplacení, účel, razítko nebo název vystavovatele, popřípadě IČO.
  • Paragon musí obsahovat název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů.
  • Faktura musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce či rodiče, opatrovníka, poručníka, zplnomocněného zástupce, částku, datum vystavení, účel, název a adresu vystavovatele, IČO. Pokud je hrazena bezhotovostně, je nutné doložit platbu částí výpisu z účtu.
 • U očkování doložte prokazatelný doklad o úhradě očkování, očkovací průkaz nebo jiný písemný doklad o provedeném očkování. Pouze očkování HPV infekce proplácíme po ukončení očkovacího schématu, přičemž poslední doklad nesmí být starší 3 měsíců

Kam podat žádost o příspěvek a doklad o zaplacení?

 • Vlastnoručně podepsanou žádost spolu s potřebnými dokumenty (doklad o zaplacení) můžete odevzdat: osobně, vložit do sběrného boxu, poštovní schránky, zaslat poštou nebo přes datovou schránkou. V případě, že potřebujete originál dokladu, můžete nám zaslat jeho kopii.
 • Žádost lze zaslat i vlastnoručně podepsanou a naskenovanou (vyfocenou) spolu s potřebnými doklady na e-mail zpskoda@zpskoda.cz. Žádost na konkrétní příspěvek spolu s veškerými doklady musí být zaslána společně v jednom e-mailu! Platí tedy pravidlo - jeden žadatel = jedna žádost plus potřebné doklady.

Komu nebude příspěvek proplacen?

Příspěvek nebude proplacen pojištěnci, který v době předložení žádosti:

 • je dlužníkem vůči ZPŠ,
 • podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně,
 • má přerušené pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • je držitelem průkazu výpomocné pojišťovny (žlutý EHIC),
 • nesplnil oznamovací povinnost ohledně pojistných dob.

Žádost o příspěvek na zdravotní program

Žádost o příspěvek na zdravotní programy 2024 (interaktivní)