Jak se stát uživatelem

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

V prvé řadě musíte být registrovaným pojištěncem naší pojišťovny. Pokud u nás nejste zaregistrován, není nic snažšího, než se zaregistrovat. Staňte se pojištěncem ZPŠ a nechte o sebe pečovat tak, jak si zasluhujete.

Jak bude probíhat zřízení přístupu do KARTY MÉHO SRDCE?

Nejdříve je třeba vyplnit Žádost o zpřístupnění služeb portálu a poznamenat si ID klienta nebo vytisknout protokol a dostavit se na kterékoliv pracoviště ZPŠ a uzavřít smlouvu.

Co je potřeba vzít s sebou k uzavření smlouvy?

  • ID klienta nebo vytisknutý protokol z formuláře Žádost o zpřístupnění služeb portálu
  • jeden z dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • e-mailovou adresu
  • mobilní telefon, na který Vám budou zasílány SMS s přístupovým kódem
  • rodný list dítěte, pokud chcete zřídit přístup k datům svých nezletilých dětí

Máte uzavřenou smlouvu, co se stane dál?

Do 24 hodin od podepsání smlouvy Vám bude KARTA MÉHO SRDCE zpřístupněna. Od tohoto okamžiku již můžete KARTU MÉHO SRDCE aktivně využívat.