Jak se stát uživatelem

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Jsme rádi, že jste se rozhodli aktivovat Kartu mého srdce. Karta mého srdce je určena všem pojištěncům ZPŠ. Rodiče mohou požádat o zpřístupnění účtů svých dětí.

Jak aktivuji Kartu mého srdce?

Mám 2 možnosti:

1) Uzavřu smlouvu na jedné z poboček ZPŠ

Pokud chcete urychlit proces registrace u nás na pobočce, předvyplňte si doma protokol! Vyplňte Žádost o zpřístupnění služeb portálu a poznamenejte si ID klienta nebo vytiskněte protokol a dostavte se na některé z pracovišť ZPŠ a uzavřete smlouvu.

K aktivaci účtu potřebuji:

  • jeden z dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • e-mailovou adresu
  • mobilní telefon, na který Vám budou zasílány SMS s přístupovým kódem
  • rodný list dítěte, pokud chcete zřídit přístup k datům svých nezletilých dětí
  • ID klienta v případě, že jste předvyplnili Žádost o zpřístupnění služeb portálu

2) Mám zřízen přístup pro pojištěnce v Portálu ZP a přihlásím se pomocí certifikátu, bez potřeby návštěvy ZPŠ.

 

Máte uzavřenou smlouvu, co se stane dál?

Do 24 hodin od podepsání smlouvy Vám bude Karta mého srdce zpřístupněna. Od tohoto okamžiku již můžete Kartu mého srdce aktivně využívat. 

Po prvním přihlášení na internetu si můžete stáhnout mobilní aplikaci Karta mého srdce do svých chytrých telefonů a tabletů.