Jak si zřídit účet Karta mého srdce

Autor: Martin Vaněk

 

Jsme rádi, že jste se rozhodli zřídit účet Karta mého srdce. Níže najdete postup, jak registraci provést. Karta mého srdce je určena všem pojištěncům ZPŠ a rodiče mohou požádat o zpřístupnění účtů svých dětí a mít tak všechny informace na jednom místě. 

 

Jak se registruji do účtu Karta mého srdce?

Ke zřízení účtu a jeho aktivaci lze využít tři možnosti:

1) Uzavření smlouvy osobně na pracovišti ZPŠ

Na některém z našich pracovišť uzavřete smlouvu o zřízení účtu. Pokud chcete urychlit proces registrace, je možné předem vyplnit Žádost o zpřístupnění služeb portálu. (Nový klient, Přihlašování pomocí SMS). Po vyplnění údajů si stačí poznamenat ID klienta nebo si protokol vytisknout a přinést jej k registraci. V řádu několika pracovních dnů od podepsání smlouvy Vám pak bude účet Karta mého srdce zpřístupněn a lze jej aktivně využívat (zpravidla do 48 hodin). 

K aktivaci účtu je potřeba:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • e-mailová adresa,
  • mobilní telefon, na který Vám budou zasílány SMS s přístupovým kódem,
  • rodný list dítěte, pokud chcete zřídit přístup k datům svých nezletilých dětí,
  • ID klienta v případě, že jste žádost na Portálu ZP předvyplnili.

 

2) Přístup přes certifikát Portálu zdravotních pojišťoven

Pokud máte zřízen přístup do Portálu ZP, lze se do účtu Karta mého srdce přihlásit za pomocí certifikátu, bez potřeby návštěvy ZPŠ.

Postup pro přihlášení se přes certifikát.

 

3) Přístup přes Národní bod pro identifikaci a autentizaci tzv. Identita občana (NIA) 

Pokud máte zřízenu některou ze služeb pro zaručené ověření totožnosti pro přístup k on-line službám veřejné správy, můžete ji využít i pro přístup k účtu Karta mého srdce. 

Na www.kartamehosrdce.cz se přihlásíte přes NIA. Pokud jste již dříve používali KMS s přihlášením pomocí SMS, je potřeba změnit způsob přihlašování přes Výběr způsobu přihlášení - Přihlásit se přes NIA. Po prvním použití NIA počkáte na zřízení či spárování konta. O nastavení pak budete informováni e-mailem.

 

Více informací o zřízení klíče k elektronickým službám se dozvíte na www.identitaobcana.cz

 

Po prvním přihlášení do účtu Karta mého srdce si můžete stáhnout do svého telefonu mobilní aplikaci Karta mého srdce.