Vyšetření zraku v MŠ 2022

Autor: Martin Vaněk

VIDÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ?

Preventivní program Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v mateřských školkách

ZPŠ pokračuje ve screeningovém vyšetření zraku v mateřských školách na Mladoboleslavsku a na Vrchlabsku. Využijte příležitosti nechat své děti vyšetřit v rámci našeho projektu, který běží již od roku 2011.

V letech 2011 až 2021 jsme vyšetřili 20 577 dětí a odhalili jsme 1 578 pozitivních nálezů.

Projekt v mateřských školách pro ZPŠ zajišťuje ORTOPTIKA Dr. Očka -  Mgr. Martina Hamplová.
                                                    

Pro děti pojištěné u ZPŠ je vyšetření zdarma. Ostatní děti vyšetříme za poplatek 150 Kč.

Preventivní program "Vidí vaše dítě správně?" spočívá v provádění terénního vyšetřování zraku předškolních dětí speciálním přístrojem PlusoptiX A09, což je binokulární autorefraktometr („oční kamera“). Přístroj pomáhá oftalmologům, optometristům a pediatrům při screeningu amblyopie a refrakčních vad.

Jste mateřská škola a chcete se do projektu zapojit?

Kontaktujte nás na tel.: 326 579 141 nebo e-mailu martin.vanek@zpskoda.cz

 

Kdo vyšetřuje?

Vyšetření provádí kolektiv  Ortoptiky Dr. Očka -  pod vedením Mgr. Martiny Hamplové

Proč nechat dítě vyšetřit?

  • Vyšetření probíhá přímo ve Vaší školce – ušetříte čas
  •  Vyšetření zajišťuje specializované oční pracoviště ORTOPTIKA Dr. Očka
  • Používáme přístroj PLUSOPTIX A09 (dětem do očí nesaháme,„nerozkapáváme“, děti se pouze do přístroje dívají)
  • Dokážeme zjistit šilhání, šedý zákal, dioptrické vady
  • Naučíme Vás cvičení, které odhalí případnou tupozrakost u dětí
  • Dítě samo nepozná, zda vidí správně či nikoliv
  • Vaše dítě nemusí vidět stejně dobře každým okem zvlášť
  • Ihned po vyšetření dostanete lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření 

Co je Plusoptix A09?

Plusoptix je screeningový autorefraktometr („oční kamera“), který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Díky jeho rychlosti a nenáročnosti rychle oddělí pacienty bez refrakční vady od pacientů, kterým je nutné věnovat více péče.


Přístroj měří binokulárněnebo monokulárně refrakci (sféry, cylindry, osy), velikost zornic, vzdálenost zornic, postavení očí a rohovkové reflexy.

Přístrojem lze zjistit tyto oční vady: šilhání, šedý zákal a dioptrické vady.

Hlavní výhody:

Měření trvá cca 1 vteřinu

Binokulární měření – obě oči jsou měřeny současně

Možnost vyšetřit i problematické pacienty

Neinvazivní měření – bez aplikace očních kapek

Bezkontaktní měření – dítě uvolněně sedí na klíně jednoho z rodičů nebo paní učitelky a měření je prováděno ze vzdálenosti 1 m

Symetrie rohovkových reflexů je nyní analyzována automaticky

Zvukové a světelné efekty přilákají dětskou pozornost

Galerie