Staňte se dárcem krve a využijte výhod od ZPŠ

Bezpříspěvkových dárců krve i kostní dřeně, kteří nezištně takto pomáhají ostatním a kteří 14. 6. slaví svůj Světový den, si naše pojišťovna velmi váží. Proto máme i v letošním roce připraveny finanční benefity (příspěvky), kterými se snažíme podpořit jejich velmi prospěšnou činnost.  

Jde o příspěvek ve výši 1 000 Kč resp. 4 000 Kč pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění, jenž může být čerpán např. na pohybové aktivity, vitamíny, doplňky stravy, masáže, dentální hygienu či saunu.

Dárci krve mohou také využít 30 dnů cestovního pojištění zdarma.

Kromě toho máme v naší široké nabídce zdravotních programů také příspěvek 10 000 Kč na ozdravný pobyt v ČR pro ty, kteří se rozhodli darovat kostní dřeň.

Výhody pro dárce krve a kostní dřeně.

Za posledních 5 let vyplatila ZPŠ na těchto příspěvcích z Fondu prevence již 10,3 mil. Kč, a to téměř 13 tisícům dárců. ZPŠ je také průběžně odměňuje zajímavými dárky předávanými při příležitosti slavnostních ocenění, které pořádají oblastními spolky Českého červeného kříže.  

Pokud zvažujete stát se dárcem krve, pokusíme se Vaše rozhodování podpořit několika argumenty:

  • Krev je nenahraditelná i ve 21. století – neexistuje způsob nebo jiná látka, která by dokázala plnohodnotně nahradit skutečnou krev.
  • Bez krve nelze ve zdravotnictví řešit vážné úrazy nebo složitější operace.
  • Dárcovství krve přináší pocit z nezištné pomoci lidem, kteří krev momentálně potřebují k zachování přiměřené kvality života, či dokonce k záchraně života.
  • Může nastat okamžik, kdy bude krev potřebovat někdo z Vašich blízkých, nebo dokonce Vy sami.

 

V případě, že se chcete stát dárcem, kontaktujte své nejbližší transfuzní oddělení, kde vám řeknou bližší podmínky.

Seznam míst, kde lze vzácnou tekutinu bezplatně darovat.

 

Všechny aktuality