Zdravý životní styl

Zdravotní programy pro zdravé stravování a metabolické poruchy

Základní informace o postup proplacení příspěvku

Zdravotní programy 2024 jsou speciální podpůrné programy pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Vyčerpat příspěvky můžete od 1. 2. 2024 do 29. 11. 2024. Doklad o jejich čerpání pak nesmí být starší než 3 měsíce. Žádost o proplacení příspěvku a další informace najdete níže.

Žádost o příspěvek Podmínky proplacení

Nutriční poradenství

Podpora nutričního poradenství

Podmínky a čerpání:

může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci (možno využít i na program "Cukrovka bez obalu").

Věk
Bez omezení
Pohlaví
muži i ženy
Příspěvek
do 2 000 Kč
dieta

Nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy

Podmínky a čerpání:

Pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu, nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny) mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvěk lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ.

Věk
Bez omezení
Pohlaví
muži i ženy
Příspěvek
do 10 000 Kč
Celiakie

Celiakie

Podmínky a čerpání:

1 x za rok, na bezlepkovu dietu nad rámec v. z. p., požadujeme vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání)

Věk
Bez omezení
Pohlaví
muži i ženy
Příspěvek
do 5 000 Kč