Chci se stát pojištěncem

Proč se stát pojištěncem ZPŠ

​Proč je ZPŠ ta pravá zdravotní pojišťovna pro Vás? Podle nezávislého hodnocení HealthCare Institute jsme nejlepší zdravotní pojišťovnou za rok 2017 a nejlepší zaměstnaneckou zdravotní…


Registrace k ZPŠ

Termíny přeregistrace / pojištěncem ZPŠ od 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020 / od 1. 7. 2020 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020 / od 1. 1. 2021 ​Od poslední změny zdravotní pojišťovny musí uplynout 12…


Práva pojištěnce

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěnec má právo zejména na: Výběr zdravotní pojišťovny Právo…


Povinnosti pojištěnce

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěnec má povinnost ve stanovených lhůtách oznámit zdravotní…