Chci se stát pojištěncem

Proč se stát pojištěncem ZPŠ

​Proč je ZPŠ ta pravá zdravotní pojišťovna pro Vás? Podle nezávislého hodnocení HealthCare Institute jsme nejlepší zdravotní pojišťovnou za rok 2017 a nejlepší zaměstnaneckou zdravotní…


Registrace k ZPŠ

  Přidejte se do rodiny Škoda! Zdravotní pojišťovna, která zastřeší zdraví celé Vaší rodiny.    Právo výběru zdravotní pojišťovny má každý. Jsme silná regionální zdravotní pojišťovna…


Práva pojištěnce

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěnec má právo zejména na: Výběr zdravotní pojišťovny Právo…


Povinnosti pojištěnce

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěnec má povinnost ve stanovených lhůtách oznámit zdravotní…