Ostatní informace

Nárok pojištěnce na místní a časovou dostupnost zdravotních služeb

Časová a místní dostupnost zdravotních služeb jednotlivých oborů zdravotních služeb uvádí Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Místní dostupnost je…


Co dělat když

Důchod Narození dítěte Nezaměstnanost Pobyt v zahraničí Studium Úmrtí Zaměstnání Změna osobních údajů


Platba pojistného a penále

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Plátci pojistného: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Vyměřovací základ…


Životní situace

Přirážka k pojistnému Vrácení přeplatku na pojistném Pravděpodobná výše pojistného Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem Předepisování dlužného pojistného na veřejné…


Průkaz pojištěnce (EHIC)

Od 1. 7. 2004 vydává ZPŠ Evropské průkazy zdravotního pojištění (European Health Insurance Card - dále jen EHIC). Nové průkazy vystavujeme po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu…


Přehled regulačních poplatků

REGULAČNÍ POPLATKY (1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní…