Stomatologie

Autor: Markéta Hlaváčková

Podmínky úhrad v roce 2021

 

Příloha č.1 - výše a podmínky úhrady

 

Číselník stomatologických výrobků


Informace k navýšení celkových úhrad od 1. 7. 2020 

V souvislosti s účinností tzv. kompenzační vyhlášky vydané MZ ČR pod č. 305/2020 Sb. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) od 1. 7. 2020 hradí stomatologické výkony ve výši stanovené v této nové legislativní normě. Navýšení celkových úhrad je v důsledku této úpravy kalkulováno v segmentu stomatologie o 14,76 % ve 2. pololetí roku 2020, s výjimkou kódu 00944, jehož úhrada se navyšuje o 6 Kč. Záměrem MZ ČR je tímto způsobem kompenzovat ztráty způsobené opatřeními vzniklými v souvislosti s proběhlou pandemií COVID-19 a zároveň motivovat poskytovatele zdravotních služeb (dále jen PZS), aby ošetřovali pojištěnce případně odložené z tohoto důvodu.


Veřejné prohlášení

Veřejné prohlášení ze dne 3. prosince 2015