Zajímavé novinky a změny ve zdravotních programech ZPŠ pro rok 2024

Od 1. 2. 2024 bude opět možné začít čerpat příspěvky, které ZPŠ svým pojištěncům nabízí v rámci Fondu prevence. 
„Z našeho pohledu je nejpodstatnější, že pro pojištěnce i na rok 2024 zachováváme tradičně velmi širokou nabídku více než 40 zdravotních programů, na které máme pro letošek vyčleněno 63 mil. Kč,“ konstatuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA a dodává, že podpora prevence a motivace pojištěnců ke zdravému životnímu stylu je již od vzniku ZPŠ před více než 30 lety nepostradatelnou součástí činnosti pojišťovny. 

Zástupce ředitelky ZPŠ a ředitel Zdravotního odboru ZPŠ MUDr. Petr Šmach dodává, že důležitým pozitivním faktem v této oblasti, kromě každoročního zájmu o čerpání jednotlivých zdravotních programů ze strany pojištěnců, je i výborný výsledek ZPŠ v hodnocení preventivních programů širokou skupinou renomovaných zdravotnických odborníků, které proběhlo v rámci projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2023“. Zde se ZPŠ umístila na 2. místě, a i tento výsledek přispěl k tomu, že se ZPŠ stala absolutním vítězem loňského ročníku, tedy nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR dle zmíněného hodnocení prováděného nezávislou organizací HealthCare Institute.

Změny ve zdravotních programech oproti roku 2023
Novinkou pro nastávající maminky je příspěvek 1 000 Kč na „podrobné morfologické vyšetření plodu“ ve 20. – 22. týdnu těhotenství.

Reagujeme i na zvýšenou poptávku po psychoterapeutické pomoci při řešení těžkých životních situací. Zde jsme pro rok 2024 zvýšili příspěvek na podporu péče o duševní zdraví ze 2 000 Kč na 4 000 Kč a lze jej z důvodu dostatečného zajištění dostupnosti nově čerpat i na konkrétní certifikované kurzy poskytované online.  

K změnám došlo také u příspěvků týkajících se oční péče. U nitroočních operací bude možné nově čerpat 1 000 Kč na každé oko, tj. celkově 2 000 Kč/rok. U korekčních laserových operací se jedná o navýšení na 2 000 Kč na každé oko, celkově tedy o 4 000 Kč/rok. Příspěvek na vyšetření přístrojem OCT sice zůstává ve stejné výši, tj. 800 Kč, ale lze jej čerpat 2x za rok. 

Příspěvek na dentální hygienu pro dospělé navyšujeme na 400 Kč/rok.

Jednodušší bude v roce 2024 čerpání programu SPORT. Nově již nebude nutné vyhledávat ze seznamu sportů a příspěvek bude možné čerpat na jakoukoliv pravidelnou aktivitu vyjma cvičení v Rekondičním centru FBfit v Mladé Boleslavi, na které se vztahuje samostatná sleva, on-line kurzů, členských příspěvků, pronájmů sportovišť či plavání, které podporujeme jiným způsobem. 

V rámci programu SENIOR mohou diabetici nově čerpat tento příspěvek na přístrojovou pedikúru.

V případě programů pro ženy došlo k úpravě věkové hranice pro čerpání příspěvku na prevenci karcinomu prsu (MAMOGRAF). Lze jej čerpat od 35 let a zvýšila se částka z původních 800 Kč na 1 000 Kč. K navýšení došlo i u prevence karcinomu prsu (SONO) z původních 600 Kč na 800 Kč.

Změny pro rok 2024 se týkají i příspěvků na očkování. Zde jsme se maximálně snažili zjednodušit systém čerpání příspěvků, a proto lze příspěvky na všechna očkování čerpat po aplikované dávce a není již nutné čekat na ukončení celého očkovacího schématu. Kromě toho jsme navýšili částku na očkování proti hepatitidě (žloutence), a to z původních 800 Kč na 2 400 Kč. Letošní novinkou je příspěvek na očkování proti pásovému oparu ve výši až 4 000 Kč.

U naší zdravotní pojišťovny neexistují limity čerpání příspěvků na jednoho pojištěnce, jako je tomu u ostatních zdravotních pojišťoven a je tak pouze nutné splnit podmínky vztahující se ke konkrétnímu příspěvku.

Orientaci ve zdravotních programech Vám velmi usnadní náš průvodce zdravím, aplikace „Karta mého srdce“která Vám zobrazí příspěvky, na které máte nárok a které již byly čerpány. Kromě toho aplikace nabízí řadu dalších, často zcela unikátních funkcionalit. Více k ní naleznete zde.

Přehled všech příspěvků včetně podmínek čerpání je zveřejněn na webu www.zpskoda.cz v sekci „Zdravotní programy“.

Chcete čerpat výhody ZPŠ a jste u jiné zdravotní pojišťovny?
Přidejte se k nám! Registrace je snadná a můžete ji provést v pár krocích on-line nebo osobně na některém z našich pracovišť, a to do 31. 3. 2024. Pojištěncem se pak stanete od 1. 7. 2024. 

Všechny aktuality