Novinky

Paušální režim daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění

  V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), můžete od 1. 1. 2021 na základě novelizace zákona o daních z příjmů, vstoupit do režimu paušální daně a hradit měsíčně místo 3 jednotlivých plateb  pouze jednu tzv. paušální zálohu…

Už známe vítěze vánoční soutěže, kterým uděláme radost

Na Sv. Mikuláše jsme vyhlásili Vánoční soutěž ZPŠ s podtitulem "Co děláš pro své zdraví?" Posílali jste nám fotografie z výletů a všemožných aktivit, jak pečujete o zdraví svoje i svých blízkých. Nakonec se nám sešlo celkem 69 soutěžících, ze…

Přijímání žádostí o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2020 ukončeno!

Vážení pojištěnci,  o příspěvek na zdravotní programy bylo možné žádat pouze do 11.12.2020.  Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku nejpozději do 31. 1.…

ZPŠ nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR dle ambulantních lékařů

  Přes veškeré obtíže, vyvolané letošní epidemiologickou situací proběhla on-line formou tradiční odborná konference „Efektivní nemocnice“, jejíž součástí je již šestým rokem také vyhlášení výsledků projektu „Zdravotní pojišťovna roku“. I…

Evropský antibiotický den připomíná nadužívání antibiotik

Datum 18. listopadu připadá na Evropský den informovanosti o antibiotikách neboli Evropský antibiotický den. Jeho cílem je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o uvážlivém používání antibiotik. Cílem…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k situaci ohledně pandemie COVID 19 však není možné vydat všechny nové průkazy do konce tohoto roku.…

Výdej vánočních dárků pro naše pojištěnce letos bohužel kvůli pandemické situaci přerušujeme

  Naši milí mladí pojištěnci, vážení rodiče, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda od počátku své činnosti vstupovala do adventního času s nabídkou dárků podporujících zdraví či zdravý životní styl. Velmi nás mrzí, že tuto téměř již 30letou tradici…

SZP: Obavy nejsou na místě, vakcín na chřipku je na letošek výrazně víc než v minulých letech - aktualizováno 16.11.2020

 Praha, 2. října 2020: V médiích se objevily obavy z nedostatku vakcín na chřipku. Ty, jsou ale bezdůvodné – vhodné očkovací období proti chřipce je cca od polovina října do konce roku a dodavatelé nyní postupně lékaře zásobují.   V roce 2018 se…

Rozhovor s ředitelkou ZPŠ Ing. Darinou Ulmanovou, MBA - Naše pojišťovna se postará o zdraví celé Vaší rodiny

  Finanční stabilita, již řadu let široká nabídka zdravotních programů financovaných z fondu prevence, kvalitní zdravotní péče ve stabilní síti smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická aplikace Karta mého srdce nabitá spoustou…

Již dlouhé roky podporujeme onkologickou prevenci

Letošní Český den proti rakovině, resp. jeho náhradní termín, připadl na 30. září. Jde již o obdivuhodný 24. ročník. Ačkoliv byl letos den tak jako mnoho jiných kvůli celosvětové situaci přesunut, připomínat si nezbytnost prevence této nemoci je…

Péče o zdraví a benefity pro celou rodinu, to je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  ZPŠ je silnou regionální zdravotní pojišťovnou. Ačkoliv název může svádět k tomu, že jejím pojištěncem může být pouze zaměstnanec automobilky, opak je pravdou. Pojišťovna těží ze svého dobrého jména, dlouhodobé finanční stability i stále se…

UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ KVASINY (1.10.2020)

  Vážení pojištěnci,  naše kontaktní místo v Kvasinách bude dne 1. října uzavřeno, a to z provozních důvodů. Kontaktovat nás v případě potřeby můžete na nejbližší pobočce (Rychnov nad Kněžnou), nebo na naší infolince na čísle 800 209 000.…

ZPŠ znovu obhájila certifikát kvality ISO

Nezávislé posouzení a zhodnocení námi poskytovaných služeb je pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. ZPŠ již od roku 2005 každoročně absolvuje audit kvality dle normy ISO 9001:2015, aby ověřila, zda péče o klienty, komunikace, ale i vnitřní procesy…

Odběrová místa na COVID v regionech

Vážení pojištěnci, na základě častých dotazů jsme pro vás přehledně sepsali seznam odběrových míst v našich regionech. Níže najdete i odkazy na jednotlivé nemocnice, kde se dozvíte více informací. Obracejte se prosím s podrobnějšími dotazy přímo na…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace k očkování proti chřipce V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997…

Opatření týkající se zamezení šíření koronaviru od 1. září 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 1. září 2020 POVOLEN VSTUP DO PROSTOR ZPŠ POUZE SE ZAKRYTÍM DÝCHACÍCH CEST (rouška, respirátor, příp. šál, šátek apod.). Navštívit nás můžete v klasických úředních…

ZPŠ přispívá dětem nejen na sport

Nový školní rok začíná už za pár dní a děti se po dlouhé přestávce vrací zpátky do škol. Se spoustou povinností je ale čeká i spousta zábavy, třeba při školních sportovních kroužcích. Na ty, ale i na jiné sportovní aktivity naše pojišťovna přispívá…

ZPŠ vrací přeplatky za léky za 2. čtvrtletí

Srpen je jedním z měsíců, kdy ZPŠ vrací v souladu s platnou legislativou finance, které pojištěnci zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu. Za 2. čtvrtletí roku 2020 se to týká 4 521…

ZPŠ má na zkoušku samoobslužné razítkovací zařízení

V rámci dalších opatření v souvislosti s epidemií Covid 19 nabízí ZPŠ zkušebně sběrný box, který je umístěn ve vstupní chodbě v sídle pojišťovny v Husově ulici v Mladé Boleslavi. Klienti, kteří mají připraveny veškeré dokumenty, tak nemusí na…

Gratulace ředitelky ZPŠ ke 100 letům paní Nešněrové

Závěr tohoto týdne byl pro ZPŠ ve znamení gratulací. Ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA se tak po čtvrteční gratulaci 100leté pojištěnce v Dolním Bousově vydala v pátek 31. 7. do Domova u Anežky v Benátkách nad Jizerou, aby popřála paní Anně…

Gratulace ředitelky ZPŠ ke 100 letům paní Ždánské

Ve čtvrtek 30. 7. navštívila ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA paní Věru Ždánskou z Dolního Bousova, aby jí v krásném letním dni osobně poblahopřála k jejím 100. narozeninám, které oslavila v obdivuhodné kondici, a předala jí dárky od naší…

Přijatá opatření vzhledem k situaci s COVID-19

  Vážení pojištěnci, s účinností od 27. července 2020 přijímá ZPŠ vzhledem k situaci s epidemií koronaviru následující opatření: Regulace počtu osob v prostorách ZPŠ - dbejte pokynů zaměstnanců  Pokud vykazujete příznaky respiračního…

ZPŠ podporuje prevenci hepatitidy

Již od roku 2010 je 28. červenec stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Světový den hepatitidy. Je třeba si uvědomit, že jde o velmi závažné onemocnění jater, se kterým se například v loňském roce léčilo 363 pojištěnců ZPŠ a náklady…

Kdy lze čerpat příspěvek na očkování proti meningokoku

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím je nově od 1. 5. 2020 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to v následujících případech: 1) Očkovací látka BEXSERO (men. skupiny B), první dávka je aplikovaná do ukončeného 6. měsíce věku…

Datum předložení Přehledu OSVČ

Za rok 2019 musí všechny OSVČ podat přehled příjmů a výdajů OSVČ nejpozději do 3. srpna 2020. Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového…

Dětský program na Michalovické putně byl ve znamení pohádek a dobré nálady

  V sobotu 4.7.2020 se ZPŠ účastnila Rodinného dne, který se konal v přírodním amfiteátru Michalovická putna v Mladé Boleslavi. Celé odpoledne bylo věnováno dětem, které se pobavily divadélkem, tanečky a při různých soutěžích o prima ceny. Zlatým…

Staňte se dárcem krve a využijte výhod od ZPŠ

Bezpříspěvkových dárců krve i kostní dřeně, kteří nezištně takto pomáhají ostatním a kteří 14. 6. slaví svůj Světový den, si naše pojišťovna velmi váží. Proto máme i v letošním roce připraveny finanční benefity (příspěvky), kterými se snažíme…

Myslíme na zdraví našich dětí!

Každý rok se 1. června slaví Mezinárodní den dětí. Při této příležitosti se konají dětské a rodinné dny, kterých se naše pojišťovna pravidelně účastní a edukuje nejenom děti ale i rodiče o preventivních programech. A protože bude letošní rok bohužel…

Nezapomínejte na prevenci melanomu a využijte vyšetření podporovaná ZPŠ

Dermatologické vyšetření pigmentových znamének, jakožto prevenci vzniku melanomu, nabízí ZPŠ v rámci bohaté nabídky zdravotních programů svým pojištěncům již od roku 2012 a této nabídky využilo více než 20 000 pojištěnců. Náklady vynaložené na toto…

PREZIDENT SVAZU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR: Jak dál v českém zdravotnictví

Vážení pojištěnci, věnujte, prosím, pozornost článku prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislava Friedricha, CSc. na téma financování zdravotnictví.  L. Friedrich: Jak dál v českém zdravotnictví

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19, se rozhodla ZPŠ pro úpravu následujících…

Obnovení plného provozu ZPŠ od 25. 5. 2020

  Vážení pojištěnci, partneři, od 25. května 2020 obnovujeme opětovně plný provoz ZPŠ. Všechny pobočky a kontaktní místa jsou pro vás otevřeny dle běžné otevírací doby. Úřední hodiny najdete zde Prosíme Vás i nadále o respektování…

Uzavření pracoviště Jilemnice - 2. června 2020

Vážení pojištěnci, dne 2. června 2020 bude z technických důvodů uzavřeno naše pracoviště v Jilemnici. Kontaktovat nás v případě potřeby můžete na naší infolince na čísle 800 209 000, nebo lze dotaz zaslat e-mailem…

Nově jsme zpřístupnili speciální infolinku pro osoby se sluchovým handicapem

Touto službou reagujeme na specifické komunikační potřeby klientů se sluchovým či jazykovým handicapem. Nejefektivněji ji využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí, senioři s poruchami sluchu nebo cizinci, jimž psaný text při telefonické komunikaci značně…

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází k následujícím změnám: Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2…

Způsob a termíny předání přehledu OSVČ

Vážení klienti, v souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje ZPŠ podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do…

Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Dne 19. 3. 2020 se uskutečnilo jednání zástupců MZ ČR a zdravotních pojišťoven, na jehož základě bylo vydáno toto společné prohlášení k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19.   

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR: Zdravotnictví se prodražuje. Buď se změní, nebo brzy narazíme do zdi

Vážení pojištěnci, věnujte prosím pozornost článku prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislava Friedricha, CSc. na téma financování zdravotnictví v letošním roce.  L. Friedrich: Zdravotnictví se prodražuje. Buď se změní, nebo…

Informace pro veřejnost o koronaviru a bezpečnostních, hygienických a dalších opatřeních a doporučeních

Vážení klienti, pro zajištění maximální ochrany, prosím, především dodržujte v maximální možné míře hygienická pravidla jejichž souhrn naleznete na přiloženém letáku. Důležité informace pro občany jsou k dispozici také na informačním letáku MZ…

Informace k "Plavání se ZPŠ" v Mladé Boleslavi

S ohledem na aktuální situaci je na základě rozhodnutí provozovatele do odvolání zrušeno "Plavání se ZPŠ" v Městském bazénu v  Mladé Boleslavi. 

Zrušení akce "Pojďte cvičit se ZPŠ" v Rychnově nad Kněžnou

Oznamujeme, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR je akce Pojďte cvičit se ZPŠ, která se měla konat v neděli 15. 3. 2020 v prostorech studia El Fit - Havlíčkova 1361  v Rychnově nad Kněžnou zrušena.  

Plánujte návštěvu naší pobočky? Přečtěte si prosím nejdříve následující upozornění!

Vážení pojištěnci, reagujeme na aktuální situaci týkající se koronaviru a chceme Vás požádat, abyste ve vlastním zájmu odložili návštěvu našich poboček a kontaktních míst na dobu, kdy bude situace bezpečná jak pro Vás, tak pro naše…

Den zdraví pro ženy 2020

Dne 8. 3. 2020 se uskutečnil již druhý ročník akce Den zdraví pro ženy, tentokrát v krásných prostorách Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a. s. a…

Pojďte cvičit se ZPŠ do Rychnova nad Kněžnou

Během jednoho dne si můžete vyzkoušet různé druhy cvičení pod vedením lektorky Lucie Hejdukové a jejího teamu. Na místě bude i náš tým! Každý, kdo se zúčastní alespoň jednoho cvičení, od nás dostane jako dárek kartáček Curaprox. Program…

Informace z Bezpečnostní rady Středočeského kraje k vývoji situace ohledně koronaviru

V úterý 3. března 2020 se uskutečnila Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK), aby projednala aktuální závěry z Bezpečnostní rady státu, jednání Ústřední epidemiologické komise, porady ředitelů krajských hygienických stanic a nastavila a…

Odkaz na informační zdroj o problematice koronaviru

Souhrn důležitých a průběžně aktualizovaných informací o problematice koronaviru je k dispozici na stránkách MZ ČR pod tímto odkazem.    

Upozorňujeme Vás na nové kódy bonifikačních výkonů

Vážení smluvní partneři, od 1. 1. 2020 vešly v platnost nové kódy bonifikačních výkonů: 09615 - (VZP) Signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 8 do 18 let ve výši 35 Kč, určený pro mimolůžkové ambulantní specialisty, 01543 -…

Seminář pro lékaře na téma „Péče o stabilizovaného onkologického pacienta“

Ve středu 19. 2. se za hojné účasti téměř 40 lékařů z Mladoboleslavska uskutečnil odborný seminář uspořádaný Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. Odborným garantem a zároveň přednášejícím na tomto…

ČR nepotřebuje jen komisi pro důchody, ale i pro zdravotnictví

Vážení pojištěnci, věnujte prosím pozornost článku prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislava Friedricha, CSc. na téma "ČR nepotřebuje jen komisi pro důchody, ale i pro zdravotnictví".  

Omezení provozu v Nymburce

Vážení pojištěnci, upozorňujeme Vás, že v pátek 28. 2. 2020 bude tato pobočka uzavřena. Děkujeme Vám za pochopení

Zdravotní programy ZPŠ na rok 2020

Únor je měsícem, od kterého začínáme proplácet příspěvky na zdravotní programy. Zde je výběr některých zajímavých zdravotních programů, které jsme pro Vás připravili na letošní rok.   Pro maminky resp. nastávající maminky a naše nejmenší…

Gratulace 103leté pojištěnce ZPŠ

V pondělí 3. 2. navštívila paní Boženu Kieslovou ředitelka Ekonomického odboru Mgr. Monika Raková, aby jí jménem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda popřála k obdivuhodným 103. narozeninám a předala dárek od naší pojišťovny.

Křest sborníku k 10. výročí založení dobrovolnického centra v Mladé Boleslavi

Dne 29. 1. 2020 se v komunitním centru Klementinka uskutečnil křest sborníku, vydaného k 10. výročí založení dobrovolnického centra pro sociální služby a knihovnu, jehož zřizovatelem je město. Slavnostního křtu se zúčastnila náměstkyně primátora…

ZPŠ je opět nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v ČR

Naše zdravotní pojišťovna obstála v letošním ročníku projektu „Zdravotní pojišťovna roku", pořádaném nezávislou neziskovou organizací  HealthCare Institute na výbornou. Ve čtyřech dílčích kategoriích, konkrétně dle hodnocení z pohledu ředitelů…

Vítězné kresbičky - Velká výtvarná soutěž o 100 cen

Milé děti, poznáváte svojí kresbičku? Pokud je na jedné z fotografií, tak jste vyhrály v naší každoroční soutěži Velká výtvarná soutěž o 100 cen. Během několika dnů vám pošleme dopis s informacemi o vyzvednutí dárku! Gratulujeme:))

Losování Velké výtvarné soutěže o 100 cen

Dne 16. 1. 2020 vylosovalo vedení ZPŠ, v čele s paní ředitelkou Ing. Darinou Ulmanovou, za notářského dohledu 100 kartiček. Vylosované děti se mohou těšit na multivitaminové želatinky Rakytníček s motivem džungle. Každému výherci pošleme dopis s…

Od 1. 2. 2020 změna adresy pobočky v Rychnově nad Kněžnou

Od 1. února 2020 bude ZPŠ působit v krásném novém přízemním prostoru v ulici Javornická 1580 v Rychnově nad Kněžnou. Současná pobočka v ulici Komenského 30 Vám bude k dispozici do 29. 1. 2020. Upozorňujeme Vás také na omezení provozu v Kvasinách.…

Sledování kvality poskytovaných zdravotních služeb v ZPŠ

V roce 2019 ZPŠ opět pokračovala v průběžném hodnocení poskytovaných zdravotních služeb s cílem zlepšit jejich kvalitu a dostupnost pro své pojištěnce. V oblasti primární péče s praktickými lékaři pro dospělé a s praktickými lékaři pro děti a dorost…

Osoby samostatně výdělečně činné - minimální záloha pro rok 2020

Pojistné pro rok 2020 Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum…

Osoby bez zdanitelných příjmů

Pojistné pro rok 2020 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 971 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 10. února 2020.

Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění v roce 2020

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2020 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 208 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 352 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2020 činí průměrná…

První pojištěnec ZPŠ v Mladé Boleslavi v roce 2020

Ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA navštívila v pátek 3. 1. společně s náměstkyní primátora města Mladá Boleslav Mgr. Miroslavou Kašpárkovou a předsedou představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav JUDr. Ladislavem Řípou prvního letošního…

První miminko ZPŠ v Jilemnici

V Jilemnici se 1. 1. 2020 chvíli po poledni narodila krásná holčička Kateřina, která se zanedlouho stane pojištěncem ZPŠ. Kateřina byla zároveň první narozenou holčičkou v Libereckém kraji. Zástupkyně ZPŠ Ing. Šárka Tryznová holčičku obdarovala…